GIALDI Giorgio ?1550-?17.6.1608

Z Personal
Giorgio GIALDI
Narození před 1550
Místo narození kanton Ticino (Švýcarsko)
Úmrtí před 17.6.1608
Místo úmrtí Brno
Povolání 75- Sochař nebo medailér
29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 623-624

GIALDI, Giorgio, * před 1550 kanton Ticino (Švýcarsko), † před 17. 6. 1608 Brno, sochař

V Brně se usadil před 1575, kdy byl doložen jako vlastník vinic. Ve městě strávil většinu života. 1586 koupil dům, už 1587 vlastnil další dům v Olomouci. (Tam je od 1577 rovněž uváděn G. bratr Antonio, stavitel, a od počátku osmdesátých let 16. století kameník Jacopo G.) V Olomouci působil do 1592 a současně pracoval také v Brně, kam trvale přesídlil pravděpodobně 1593. Byl otcem předčasně zemřelé dcery Margarethy († 8. 1. 1591) a syna Tobiáše (* 1587, † 21. 11. 1627 Brno), malíře činného v Brně.

G. byly připisovány práce na různých místech Moravy (Znojmo, Mikulov, Ivančice aj.), avšak jsou natolik odlišné, že nemohou být ani jeho dílem, ani pocházet z jeho dílny. Doložená tvorba představuje hodnotné příklady moravského pozdně renesančního sochařství na přechodu k baroku. G. se pravděpodobně zúčastnil výzdoby zámku Jana staršího ze Žerotína v Náměšti nad Oslavou, a to především pracemi na arkýři, vnějším schodišti a zřejmě rovněž na arkádách a na kašně se sochou Neptuna na nádvoří, dále vytvořil kašnu se sochami čtyř živlů pro dnešní náměstí Svobody v Brně (1586–91, odstraněna 1868), okolo 1590 vyzdobil dům Ch. Schwanze zbudovaný tamtéž (tzv. Dům pánů z Lipé, portál, dva arkýře, okenní rámce), patrně 1591 vytvořil znak a figury sv. Václava, sv. Stanislava, Víry, Naděje, Lásky, pelikána, andílků v kapli sv. Stanislava v dómu sv. Václava, kde se ujal i výzdoby domu čp. 192 J. Klötzela. Asi 1592–93 pracoval na kříži pro kostel sv. Vavřince v Brně-Komíně, potom na nové kašně pro Zelný rynk (1595–98 či 1600) anebo „na mostě u soudnice“ v Brně (1601–02), jehož umístění dnes nelze zjistit.

L: Thieme-Becker 13, s. 578; Toman 1, s. 257–258; NEČVU 1, s. 209–210; J. Dřímal, Dům pánů z Lipé a sochař Jiří G., in: „Družstevní dům v Brně“ (býv. palác pánů z Lipé), 1939, s. 22–30 a 34–35; J. Maliva, Sochař Jiří G., 1953 (diplomová práce, FF MU, Brno); P. Kroupa – J. L. Bílý, Brněnští sochaři, kameníci a zedníci v letech 1570–1620, 1987, s. 65–72; B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, 1994, s. 138, 146, 376; http://encyklopedie.brna.cz/ (stav k 15. 9. 2015).

Lenka Kudělková