GLÖCKEL Adam ?1650-?2.2.1706

Z Personal
Adam GLÖCKEL
Narození kolem 1650
Místo narození Spital am Pyhrn (Rakousko)
Úmrtí ?2.2.1706
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 652

GLÖCKEL, Adam (též GLECKEL, GLECKL), * kolem 1650 Spital am Pyhrn (Rakousko), † ? 2. 2. 1706 Olomouc, zednický mistr, stavitel

Podrobnosti o jeho narození, rodičích a přípravě na povolání nejsou známy. Od 1668 byl uváděn jako olomoucký měšťan. Pro hraběte Kašpara Fridricha z Lamberga před 1679 provedl přístavbu chodbového traktu, srovnání budovy do jednotné výšky, nové fasády a úpravu interiérů tzv. horního zámku v Kunštátě. 1692 postavil na odstraněných ruinách pravděpodobně románského svatostánku, zničeného za třicetileté války, jednolodní barokní kostel sv. Jakuba a Filipa na dnešním Staroměstském náměstí v Litovli. 1694–97 vedl stavbu bývalého klášterního komplexu olomouckých premonstrátů na Hradisku postaveného podle projektu G. P. Tencally (dnes Vojenská nemocnice).

Pravděpodobně bratrem nebo synem Adama G. byl stavitel Lukáš G. (* ? Dolní Rakousko, † 15. 5. 1715 Olomouc), od 1703 olomoucký měšťan. 1705–06 stavěl letní rezidenci olomouckých premonstrátů v Konici (u Prostějova), později zámek (dnes sídlo kulturního střediska a městské knihovny), avšak zřejmě už 1694 se podílel i na stavebních úpravách staré budovy, která rezidenci předcházela. 1706–07 pracoval na přestavbě kostela sv. Petra a Pavla v Kučerově (u Vyškova), kde vybudoval nové kněžiště, prodloužil loď chrámu, který také nově zaklenul, a postavil sakristii s oratoří v patře a kapli na jižní straně. 1710 stavěl a snad částečně i projektoval letní rezidenci zábrdovických premonstrátů v Jesenci (u Prostějova), později zámek (dnes domov důchodců). 1712–16 vystavěl, pravděpodobně podle projektu Michaela Josefa Kleina z Nisy, bývalý jezuitský kostel P. Marie Sněžné na dnešním náměstí Republiky v Olomouci.

L: KSN 4, s. 497; Toman 1, s. 260; BL 1, s. 445; NEČVU, s. 210–211; Saur 56, s. 194; B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, 1994, s. 55, 160, 276, 280, 385; I. Krsek – Z. Kudělka – M. Stehlík – J. Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, 1996, s. 52, 206, 267.

Lenka Kudělková