GLASER Julius Anton 19.3.1831-26.12.1885

Z Personal
Julius Anton GLASER
Narození 19.3.1831
Místo narození Postoloprty
Úmrtí 26.12.1885
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 44- Právník
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 645

GLASER, Julius Anton (pův. jm. Joshua), * 19. 3. 1831 Postoloprty, † 26. 12. 1885 Vídeň (Rakousko), právník, pedagog

Narodil se v rodině židovského obchodníka Lazara G. a jeho ženy Henrietty, roz. Nachodové. 1847 ve Vídni konvertoval ke katolické víře. Po gymnazijních studiích v Litoměřicích a ve Vídni získal na univerzitě v Curychu 1849 doktorát filozofie. O rok později vydal první větší vědeckou práci o anglo- skotském trestním řízení. 1854 získal doktorát práv na vídeňské univerzitě, poté se tam habilitoval a přednášel jako soukromý docent rakouského trestního práva. 1856 byl jmenován mimořádným, 1860 řádným profesorem; 1867 zastával funkci děkana právnické fakulty. Následujícího roku vstoupil do státní služby. Na ministerstvu kultu a vyučování se 1869 podílel na vypracování nových tzv. Hasnerových školských zákonů. 1871–79 byl v Auerspergově kabinetu ministrem spravedlnosti Předlitavska. Zasedal v dolnorakouském zemském sněmu, kde patřil k liberální Ústavní straně. Byl poslancem Dolnorakouského zemského sněmu, 1870 zvolen do vídeňské říšské rady. Angažoval se v jazykových a národnostních záležitostech a jako mluvčí německo-rakouských centralistů zpochybňoval české státoprávní požadavky. Od 1879 až do smrti zastával místo generálního prokurátora nejvyššího soudního a kasačního dvora. G. je považován za jednoho ze zakladatelů moderního rakouského zákonodárství, zejména v oblasti trestního práva. Zasazoval se o zrušení trestu smrti. Jeho základním legislativním počinem bylo vydání rakouského trestního řádu z 1873, který v Československu platil až do 1950. Byl několikrát vyznamenán, mj. velkým křížem Leopoldova řádu. S manželkou Wilhelminou Marií Eleonorou, roz. Löwenthalovou (* 18. 4. 1836 Vídeň, Rakousko, †13. 4. 1918 Edlach bei Payerbach, Rakousko), měl dvě dcery a syna.

D: výběr: Das englisch-schottische Strafverfahren, Wien 1850; Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht, tamtéž 1858; Studien zum Entwurf des österreichischen Strafgesetzes über Verbrechen und Vergehen, tamtéž 1871; Schwurgerichtliche Erörterungen Beiträge zur Lehre vom Beweis im Strafprozeß, tamtéž 1883.

L: Wurzbach 26, s. 384; Der politische Bezirk Saaz. Eine Heimatkunde, 1904, s. 797; OSN 10, s. 174; ÖBL 2, s. 3–4; ADB 49, s. 372–380; BL 1, s. 443; Czeike 2, s. 550; K. Tutte, Juristen in Österreich 1200–1980, W. Brauneder (ed.), Wien 1987, s. 184–186, 318 (soupis prací); G. Gaugusch, Wer einmal war. Das jüdische Großbürgertum Wiens 1800–1938, 1, Wien 2011, s. 881–882; https://cs.wikipedia.org (stav ke 4. 1. 2015); https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Julius_Anton_Glaser (stav k 29. 2. 2016); http://www.geni.com/people/Julius-Glaser (stav k 19. 3. 2015).

Bohumír Roedl