GLOSAUER Jiří 22.6.1860-9.6.1926

Z Personal
Jiří GLOSAUER
Narození 22.6.1860
Místo narození Svojšín (u Stříbra)
Úmrtí 9.6.1926
Místo úmrtí Velichov (u Karlových Varů)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 654

GLOSAUER, Jiří (též Georg), * 22. 6. 1860 Svojšín (u Stříbra), † 9. 6. 1926 Velichov (u Karlových Varů), římskokatolický kněz, světící biskup

Gymnázium absolvoval 1880 ve Stříbře, teologickou fakultu v Praze, na kněze byl vysvěcen 1884. Působil jako kaplan v Kladrubech (u Stříbra) a zároveň jako kaplan vojenských posádek, dále jako farář v Pořejově (zaniklá lokalita u Tachova) a Boru, 1901–04 jako rada pro otázky školství v okrese Tachov. 1904 byl zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u Sv. Víta v Praze. Od 1911 vykonával funkci arcidiecézního ředitele Opus propagationis fidei a arcibiskupského komisaře pro německé reálné školy na Starém Městě pražském a na Malé Straně v Praze. Byl arcidiecézním předsedou Jednoty katolických tovaryšů. G. sestavil liturgickou modlitební knihu a zpěvník Manna. 1913 se stal děkanem u sv. Apolináře v Praze a v následujícím roce arciděkanem v Lokti. 1917 obdržel Řád železné koruny III. třídy, téhož roku byl jmenován biskupem hermopolským s určením pro pražskou arcidiecézi. Od 1924 stál v čele svazu Volksbund der deutschen Katholiken in der ČSR. Pohřben byl v rodišti.

L: KSN 4, s. 498; Čáňová, s. 25; P. R. Pokorný, Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky, 1992, s. 17–18; M. Buben – P. R. Pokorný, Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů: (se supplementem sídelních biskupů), 2014, s. 54; V. Petera, Géniové církve a vlasti, http://www.cdct.cz/petera/ (stav k 24. 6. 2015); http://www.kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly/instalovani-1900-1918/100-georg-glosauer (stav k 27. 6. 2015).

Eva Novotná