GOGELA František 13.9.1854-27.2.1922

Z Personal
František GOGELA
Narození 13.9.1854
Místo narození Podhradní Lhota (u Holešova)
Úmrtí 27.2.1922
Místo úmrtí Třebětice (na Hané)
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 664-665

GOGELA, František, * 13. 9. 1854 Podhradní Lhota (u Holešova), † 27. 2. 1922 Třebětice (na Hané), římskokatolický kněz, florista

Syn mlynáře. Vystudoval arcibiskupské gymnázium a poté teologickou fakultu v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze. Působil na Moravě, postupně byl farářem v Kyjově, Bílovicích, Místku, Hukvaldech, Podhradní Lhotě, Rajnochovicích a Třeběticích, kde byl i pohřben.

V okolí svých působišť vždy našel čas na botanizování a sestavování herbářů. Své nálezy publikoval, pokusil se i o syntézu a vytvoření lokálních flor. Upozornil na sebe 1890–99 floristickými statěmi Květena okolí místeckého v Časopise Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. Poznal horské rostlinstvo Beskyd, které zpracoval v sérii příspěvků Květena Beskyd moravských (1903–06) pro stejný časopis. Věnoval se květeně Rajnochovic a blízkého Javorníku (1900, 1907), povodí Rusavy (1908–10), východní části Chřibů (1912) a okolí Hostýna (1906–10, 1927–31). Časté střídání působišť mu neumožnilo dospět k důkladnějšímu zpracování nějakého floristického okrsku, a tak zůstal spíš u výčtu nalezišť jednotlivých druhů. Svůj herbář věnoval muzeu ve Valašském Meziříčí, další doklady se zachovaly ve dvou největších herbářových sbírkách na Moravě, v Moravském zemském muzeu a na Masarykově univerzitě v Brně. G. se zabýval také pěstováním květin, zejména růží. Patřil k první skupině moravských zájemců o botaniku, kteří se opírali o česky zaměřené instituce, jako byl Klub přírodovědecký v Brně nebo v Prostějově a muzea v Olomouci či Valašském Meziříčí, a snažili se publikovat česky. Neodmítal ovšem možnost přispívat do zavedeného periodika Verhändlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn (1891–1902). Svoji zálibu šířil také mezi svými farníky. Patřil k botanikům, kteří připravili půdu pro pozdější úspěšnou floristickou akci K. Domina.

L: OSN 10, s. 252; OSND 2/2, s. 885; MSN 2, s. 1019; KSN 4, s. 510; MSB 6, s. 34; nekrolog: J. Podpěra, in: Příroda 15, 1922, s. 129; týž, in: Zálhotský sborník 1, 1927, s. 1–2; F. Kratochvíl, in: tamtéž 5, 1931, s. 23–28; J. Futák – K. Domin, Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952, Bratislava 1960, s. 220–221; I. Klášterský et al., Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky 14–15, 1970, s. 83; M. Kašparová, F. G. – botanik, sběratel a badatel, in: Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, 1995, s. 41–42.

Jan Janko