GOLDSCHMIED Bedřich 29.4.1900-30.9.1952

Z Personal
Bedřich GOLDSCHMIED
Narození 29.4.1900
Místo narození Praha
Úmrtí 30.9.1952
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 672

GOLDSCHMIED, Bedřich (též Fritz, Friedrich), * 29. 4. 1900 Bubeneč (Praha), † 30. 9. 1952 Praha, fyzik

Pocházel z židovské rodiny obchodního cestujícího Josefa G. Jako rok jeho narození bývá mylně uváděn 1890. Vysokoškolskou kvalifikaci v oboru chemie a fyziky získal na pražské německé technice, kde studoval 1919–22 (Ing.), a na Přírodovědecké fakultě Německé univerzity (RNDr. 1923). Stal se asistentem Fyzikálního ústavu pražské Německé univerzity, potom vedl laboratoře Vojenských telegrafních dílen (VTD) v Praze-Kbelích. (Po okupaci ČSR v březnu 1939 se tam vyráběla vojenská zařízení pro německou armádu; podnik změnil svůj název na Telegrafen Werkstätten a později byl jako Ostmarkwerke Prag-Gbell začleněn do říšského válečného průmyslu.) Od 9. března 1943 byl G. vězněn v Terezíně a v listopadu 1944 deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen, z něhož byl na konci války osvobozen. Od 1946 působil ve funkci vědeckotechnického ředitele Vojenského technického ústavu. (VTÚ existoval v Praze už za první republiky souběžně s VTD; po sloučení s Leteckým zkušebním ústavem 1936 se změnil na Vojenský technický a letecký ústav.)

G. se ve funkci zástupce předsedy vládní komise 1952 podílel na založení Československé akademie věd. Z jeho iniciativy byla v ČSAV téhož roku zřízena Laboratoř pro experimentální a teoretickou fyziku. Přispíval do odborných periodik články zaměřenými na teorii telegrafního přenosu. V době politických procesů ukončil život sebevraždou.

D: K teorii telegrafního přenosu, in: Aplikace matematiky 3, 1958, č. 3, s. 170–189.

L: ČBS, s. 169; BJB, s. 68; Tomeš 1, s. 369; Terezínská pamětní kniha 2, 1995, s. 1189; V. Dvořák – S. Krupička – A. Šimůnek, Pohled do minulosti, in: Československý časopis pro fyziku 53, 2003, č. 4, s. 209–214; University over the Abyss – List of Lecturers in Ghetto Theresienstadt (dostupné z: http://www.makarovainit.com/list.htm#g).

P: Archiv UK, Praha, matrika doktorů Německé univerzity v Praze (1904–1924), i. č. 3, s. 819.

Ivo Kraus