GOLL Edward 4.2.1884-11.1.1949

Z Personal
Edward GOLL
Narození 4.2.1884
Místo narození Kadaň
Úmrtí 11.1.1949
Místo úmrtí Mont Albert (Melbourne, Austrálie)
Povolání 78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 676

GOLL, Edward, * 4. 2. 1884 Kadaň, † 11. 1. 1949 Mont Albert (Melbourne, Austrálie), klavírista

Syn učitele Eduarda G. a Aloysie, roz. Schmittové. V literatuře bývá mylně uváděn jako synovec historika a básníka Jaroslava G. Původně hrál na housle (žák Otakara Ševčíka), poprvé koncertoval již v devíti letech. Během studií na pražské konzervatoři přešel ke hře na klavír, patřil k žákům A. Dvořáka, později studoval u E. von Sauera. Vystupoval v řadě evropských metropolí, 1909 i v triu s Janem Kubelíkem a Leopoldem Schwabem. Zvláště si ho oblíbila uměnímilovná rumunská královna Marie. 1911 doprovázel britského tenoristu B. Daviese na turné po Austrálii, kde se zamiloval do starší vdovy Julie O’Brienové, v únoru 1912 se s ní oženil a trvale se usadil v Melbourne. Krátce před vypuknutím první světové války získal v Austrálii občanství. Bylo mu nabídnuto vedení státní konzervatoře v Sydney, sám se však rozhodl pro nabídku z hudební školy melbournské univerzity a současně pro místo hudebního ředitele presbytariánské dívčí koleje v Melbourne, která se ho později zastala, když byl G. obviněn jako bývalý občan Rakousko-Uherska z nepřátelských postojů. Na obou školách vyučoval více než dvě desetiletí a vychoval řadu předních australských hudebníků (M. Sutherlandová, W. Seid el aj.). Jako klavírista vystupoval v Evropě (1922–23) a USA. Po penzionování 1935 dále vyučoval soukromě. Pohřben je na melbournském hřbitově General Cemetery.

L: J. V. Daneš, Tři léta při Tichém oceáně 1, 1925, s. 102, 243; Australian Bio graphical Dictionary 9, Melbourne 1983, heslo (s další literaturou); P. Hlaváček, Pianista E. G. z Kadaně, in: Kadaňské noviny 18, 2006, č. 8, s. 1 a 6; E. Yasumoto, E. G.: A Light in Dark Times, Saarbrücken 2010.

P: SOA, Litoměřice, matrika nar. řkt. f. ú. Kadaň, sign. L 66/18 (1881–1887), fol. 169.

Jiří Martínek