GOPPOLD z Lobsdorfu Vilém 25.5.1869-15.6.1943

Z Personal
Vilém GOPPOLD z Lobsdorfu
Narození 25.5.1869
Místo narození Praha
Úmrtí 15.6.1943
Místo úmrtí Praha
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 684

GOPPOLD z Lobsdorfu, Vilém, * 25. 5. 1869 Praha, † 15. 6. 1943 Praha, šermíř

Syn Viléma a Augusty G., povoláním soukromý úředník. Jako místo narození bývají uváděny také Příbram a Stříbro. 1895 vstoupil do šermířské školy, kterou v Praze vedl nadporučík D. Riegel. Záhy zaznamenával vítězství v šermu fleretem, kordem a šavlí, porážel i vynikající italské šermíře. Na turnaji v Praze 1896 obsadil druhé místo mezi fleretisty a šermíři se šavlí. Po 1902 vstoupil do obnoveného Českého šermířského klubu Riegel, ale docházel i do německého Herrenfechtklubu a k italskému šermíři Orazio Santellimu. Uspěl na turnajích v Berlíně, Budapešti, ve Vídni a dalších místech. 1909, 1910 a 1913 se stal mistrem Království českého v šermu šavlí, 1911 byl druhý a přední umístění získal i ve fleretu a kordu. G. největším úspěchem byla účast v turnaji na OH v Londýně 1908, kde získal bronzovou medaili v soutěži jednotlivců v šermu šavlí; české družstvo obsadilo 3. místo. V šermu kordem se probojoval do čtvrtfinále. Zúčastnil se OH 1912 ve Stockholmu (neprobojoval se z kvalifikace); české družstvo, které vedl jako kapitán a v němž bojovali i jeho synové Vilém (1893–1945) a Karel (1894–1956), vybojovalo čtvrté místo v šermu šavlí. Z Českého šermířského klubu Riegel vystoupil i se svými syny 1913, po první světové válce se už neúčastnil mistrovských turnajů. 1892 se oženil s Marií, roz. Strohschneiderovou (1868–1939). Syn Vilém (Wilhelm), advokát, se hlásil k německému původu a zemřel v červenci 1945 v internačním táboře Terezín. G. olympijská medaile z Londýna je dnes ve sbírkách pražského Národního muzea.

L: ETK 2/1, s. 170; V. Pacina, Sport v Království českém, 1986, s. 217–220; F. Kolář, Kdo byl kdo. Naši olympionici, 1999, s. 109; www.olympic.cz (stav k 30. 11. 2016, s místem narození Praha); www.militaria.cz/cz/clanky/bojoveumeni/vilem-goppold-z-lobsdorfu.html (stav k 30. 11. 2016); F. Mikule, Hrad Kost a malá epizoda ze života velkého člověka aneb za šermířem V. G. z L., in: Od Ještěda k Troskám 22 (38), 2015, č. 4, s. 255–257.

P: NM, Praha, Historické muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, Archiv Českého klubu šermířů; NA, Praha, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 142, obraz 597; Archiv hl. města Prahy, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920), karton 7, č. 189.

Miloslav Martínek