GOTSMICH Alois 28.4.1895-15.5.1974

Z Personal
Alois GOTSMICH
Narození 28.4.1895
Místo narození Blažkov (u Kaplice)
Úmrtí 15.5.1974
Místo úmrtí Erlangen (Německo)
Povolání 52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 692

GOTSMICH, Alois, * 28. 4. 1895 Blažkov (u Kaplice), † 15. 5. 1974 Erlangen (Německo), klasický archeolog, filolog

Pocházel z německé rolnické rodiny. Studoval na gymnáziu v klášteře ve Wilheringu u Lince, maturoval na německém státním gymnáziu v Českých Budějovicích 1917. Poté absolvoval klasickou archeologii, klasickou filologii a dějiny starověku na filozofické fakultě Německé univerzity v Praze (PhDr. 1921, diplomová práce z klasické archeologie publikována ve Vídni 1923). Jako žák W. Kleina, jenž ho přivedl k archeologii, se G. stal 1921 už za studií jeho asistentem, 1930 se habilitoval u C. Praschnikera (habilitační spis publikován v Praze 1930), 1935 byl jmenován mimořádným profesorem. Na fakultě působil do 1945; do 1940 vedl Archeologický ústav a Archeologicko-epigrafický seminář Filozofické fakulty Německé univerzity. V květnu 1945 byl vzat do vazby a nasazen na nucené práce, v říjnu 1946 odsunut do Bavorska, kde od 1947 vyučoval. Působil na Otto-Friedrich-Universität v Bambergu, pak na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen–Nürnberg a nakonec na univerzitě v Řezně, kde konečně přednášel klasickou archeologii. 1954 se stal mimořádným profesorem a vedoucím epigrafického oddělení v Erlangenu. 1963 odešel do důchodu, ale učil dále jako emeritní profesor. 1972 mu byl udělen bavorský Řád za zásluhy.

G. se zabýval především minojským a mykénským kulturním prostředím a uměním egejské oblasti, epigrafikou, řeckými plastikami; za pobytu v Praze katalogizoval veřejné i soukromé sbírky v ČSR, ale nestačil je publikovat (rukopis Die griechischen und römischen Antiken in der Tschechoslowakei ztracen v Praze na konci války), v Německu se věnoval hlavně umění pozdní antiky.

D: Entwicklungsgang der kretischen Ornamentik, Wien 1923; Beiträge zur kretischen und griechischen Vasenmalerei, in: Epitymbion H. Swoboda, 1927; Studien zur ältesten griechischen Kunst, 1930; Probleme der frühgriechischen Plastik, 1935; Proserpina – virgo sacrata Dei, München 1962.

L: OSND 2/2, s. 904; BL 1, s. 457; G. Pfohl, Archäologie, Philologie, Epigraphik. Das wissenschaftliche Werk des Professors Dr. phil. A. G., in: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 20, 1979, s. 263–272; W. Schiering, A. G., in: Archäologenbildnisse, R. Lullies – W. Schiering (eds.), Mainz 1991 (2. vyd.), s. 226; A. Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, 2002, s. 223, 240.

Karel Sklenář