GOTTHARD Jan 22.9.1872-7.10.1960

Z Personal
Jan GOTTHARD
Narození 22.9.1872
Místo narození Plzeň
Úmrtí 7.10.1960
Místo úmrtí Mariánské Lázně
Povolání 71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
70- Knihovník nebo pracovník informatiky
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 692-693

GOTTHARD, Jan, * 22. 9. 1872 Plzeň, † 7. 10. 1960 Mariánské Lázně, knihkupec, pedagog, odborný publicista

Mládí prožil v rodišti, kde se připravoval na povolání knihkupce a nakladatele. Tam se také vyučil u firmy V. Steinhauer a poté u ní pracoval. Před první světovou válkou se mu nabídla další kariéra v Praze. Nastoupil do nakladatelství Jan Otto, jednoho z nejvýznamnějších českých podniků v oboru. 1932 se stal prokuristou firmy. Současně od 1915 vyučoval na Odborné pokračovací škole grémia knihkupců, věnoval se otázkám sortimentu, bibliografie, odborné literatury a knihovnické praxi v nakladatelství. K uvedeným předmětům připravil a vydal učebnice: Nauka o německém sortimentu (1915, přepracované vydání 1922), Poznámky z dějin literatury obecné 1, 2. Po vzniku samostatného Československa sestavil první Československou bibliografii za r. 1920 (1921) a také následující svazek, Československou bibliografii za r. 1922. Od 1919 redigoval časopis Čsl. knihkupec. Publikoval i v dalších odborných periodikách, po 1920 převzal vydávání Lorenzova adresáře knihkupců, nakladatelů a příbuzných oborů v Republice československé, dlouhodobě pracoval např. také ve svazovém orgánu Knihkupec a nakladatel. V průběhu druhé světové války psal o významných nakladatelích a jejich přínosu české kultuře. Po obnově ČSR zpracovával statistické přehledy dokumentující důsledky nacistické okupace pro českou literární tvorbu. 1948 a později protestoval proti znárodnění knihkupectví a nakladatelství. Pro poslední, nedokončený ročník Knihkupce a nakladatele napsal 1950 v tomto duchu příspěvek, který ve své době zůstal v rukopise a uveřejněn byl posmrtně 1996 v obnoveném časopise. G. byl také autorem fejetonů s cestopisnou tematikou.

D: výběr: Do Francie, 1925; Sedmdesát let nakladatelství Eduarda Weinfurtha, in: Čteme 2, 1940, s. 279; Průkopník odborné české literatury. Průkopník úspěšného podnikání, in: Zlín 8, 1942, s. 558; Literární tvorba na území Čech a Moravy v letech 1939–1945, in: Kniha a národ 1939–1945, V. Poláček (ed.), 2004, s. 274–284.

L: OSND 2/2, s. 904; MSN 2, s 1038; LČL 4, rejstřík; L. K. Žižka, Paměti a osudy, 1999, rejstřík; Kniha a národ…, c. d., rejstřík.

Pavla Vošahlíková