GOTTHARD Jaroslav 19.12.1903-25.2.1961

Z Personal
Jaroslav GOTTHARD
Narození 19.12.1903
Místo narození Praha
Úmrtí 25.2.1961
Místo úmrtí Mariánské Lázně
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 693

GOTTHARD, Jaroslav, * 19. 12. 1903 Praha, † 25. 2. 1961 Mariánské Lázně, petrograf, mineralog, pedagog, osvětový pracovník

Navštěvoval reálné gymnázium na Královských Vinohradech, poté studoval 1923–28 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přírodopis a zeměpis (RNDr. 1928 na základě práce Petrografická povaha melafyrů podkrkonošských). Na fakultě byl 1928–31 asistentem Mineralogicko-petrografického ústavu u F. Slavíka, spolupracoval s mineralogy F. Ulrichem a R. Nováčkem. Bylo mu svěřeno zpracování vulkanitů svrchního paleozoika severovýchodních Čech, označovaných v té době jako melafyry, v němž navazoval na starší výzkum E. Bořického a použil při něm mj. mikroskopickou analýzu. 1932 vydal první svazek edice Soupis lomů ČSR o okresu Semily a stanovil formální i obsahové vybavení celé edice (celkem ve Státním geologickém ústavu vyšlo do 1961 padesát pět svazků).

Kvůli existenčnímu zajištění odešel 1931 učit jako středoškolský profesor: působil v Praze, Kolíně, Hradci Králové, Mostě, za protektorátu v Klatovech, od 1945 v Mariánských Lázních a okolí. Tam se stal konzervátorem Státní ochrany přírody, rozvíjel kulturně-osvětovou činnost, hrál v ochotnickém divadle. Napsal několik popularizačních přírodovědných a zeměpisných článků do vlastivědných sborníků, časopisu Ochrana přírody a denního tisku.

L: V. Čech, Profesor RNDr. J. G. †, in: Čas. mineral. geol. 6, 1961, s. 509–510 (bibliografie přírodovědných prací); J. Kremerová, Soupis personálních bibliografií a biografií českých a slovenských geologů, 1989, s. 40.

Pavel Vlašímský