GOTTWALD Adolf 16.1.1878-3.4.1920

Z Personal
Adolf GOTTWALD
Narození 16.1.1878
Místo narození Horka nad Moravou
Úmrtí 3.4.1920
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 696-697

GOTTWALD, Adolf, * 16. 1. 1878 Horka nad Moravou, † 3. 4. 1920 Olomouc, překladatel

Syn chalupníka Viléma Gotvalda a Amálie, roz. Procházkové. O G. vzdělání dosud chybí ověřené údaje. Často bývá uváděn i chybný rok narození 1870. Pravděpodobně studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, v níž poté strávil celý samotářský život. Vzdělával se zřejmě jako samouk, neboť v univerzitních matrikách (včetně vídeňské a štýrskohradecké) jeho jméno chybí, přitom výběr jím překládaných titulů svědčí o neobyčejných vědomostech. Některé zprávy o něm uvádějí, že byl samorostlý „naturfilozof“. Jeho překlady vynikají jazykovou kulturou, poměrně moderním stylem a terminologickou přesností. Tlumočil zejména z francouzštiny, a to jak prózu, tak historická, filozofická a uměnovědná díla. Sporadicky překládal také z ruštiny, němčiny, výjimečně angličtiny. Přispíval nejprve do realistických, později pokrokářských a posléze sociálnědemokratických periodik. Kromě řady francouzských próz (např. D. Diderot, Stendhal, G. de Maupassant, J. H. Rosny, V. Hugo, P. Réal) převedl výbor z novel E. A. Poea. Trvalou cenu mají jeho převody kulturněhistorických syntéz H. Taina a J. Burckhardta či Gobineauova spisu o renesanci, filozofických děl Voltaira, E. Renana, A. Condorceta, státovědce L. Gumplowitze i několika klasických memoárových knih (Paměti B. Celliniho přeložil z francouzské verze). Jeho posledním knižně vydaným překladem z doby těsně po vzniku ČSR byl esej A. France Zahrada Epikurova. V časopisech uveřejnil i překlady děl J. J. Rousseaua či D. S. Merežkovského.

L: MSN 2, s. 1038; LČL 1, s. 808 (s bibliografií).

P: ZA, Opava, sbírka matrik, matrika nar. řkt. f. ú. Horka nad Moravou, inv. č. 6344, sig. Ch III 7,1864–1881, pag. 77.

Martin Kučera