GOTTWALD Václav 13.2.1864-21.4.1934

Z Personal
Václav GOTTWALD
Narození 13.2.1864
Místo narození Sezemice (u Pardubic)
Úmrtí 21.4.1934
Místo úmrtí Hradec Králové
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 703

GOTTWALD, Václav, * 13. 2. 1864 Sezemice (u Pardubic), † 21. 4. 1934 Hradec Králové, botanik

Po absolvování reálky v Pardubicích hospitoval 1884–85 na obecné škole v Sezemicích, 1885 složil maturitu na učitelském ústavu v Hradci Králové a 1889 tamtéž vykonal zkoušku učitelské způsobilosti. Vzdělání si doplňoval také v průběhu svého pedagogického působení – absolvoval např. zahradnický a živnostensko-obchodní kurs. Byl učitelem v několika obcích na Pardubicku – Chotči, Dřítči a v Sezemicích (1889–1918), kde vyučoval také na živnostenské pokračovací škole. V té době byl aktivním členem okrašlovacího, ochotnického a čtenářského spolku a tělovýchovné jednoty Sokol. Založil a vedl zpěvácký spolek Bendl, který vystupoval také s G. skladbami. Později se G. stal řídícím učitelem v Mikulovicích. Po svém penzionování působil v Pardubicích, kde byl správcem knihovny místního muzea, a v Hradci Králové. Pohřben byl v Sezemicích.

Od 1880 se věnoval praktickým pokusům v hospodářské zkušební stanici ve Veské (u Pardubic), kterou zřídil E. A. Meliš. Později konal pokusy na zkušebním poli v Sezemicích, kde pěstoval různé druhy zeleniny. 1887–99 působil jako redaktor zahradnické části hospodářsko-zahradnického časopisu Rozhled, vydávaného v Kutné Hoře a později v Pardubicích (od 1893 pod názvem Melišův rozhled). V tomto periodiku také publikoval drobnější texty. Jeho práce byly v době svého vzniku velmi populární. Zabýval se pěstováním pokojových rostlin, pozornost věnoval některým hospodářským plodinám a jejich využití v domácnosti (Chřestovna a její výnosnost, čili Návod k pěstování, uchování a zužitkování chřestu /šparglu/, 1886; Pastinák. Návod k pěstování a zužitkování této méně známé zeleniny a pícniny, 1890).

D: Hyacinty, lilie, tulipány a ostatní cibulovité rostliny. Zevrubný návod k jich pěstování a ošetřování, jak v zahradě, tak i v kruhulích, 1888; Akvarium. Rostliny pod vodou rostoucí, s plovoucími listy, rostliny bahenní a pro terraria. Návod k jich pěstování, 1897; Pěstování růží v pokoji, 1897; Kaktusy a rostliny tučnolisté. Návod k jich pěstování, 1897; Květiny v pokoji, 1898; Vytrvalé květiny. Výběr nejlepších a nejvhodnějších druhů ku pěstování v zahradě a k pracím vazačským, 1902; Pěstění růží, kaktusů a rostlin tučnolistých, 1927.

L: OSN 28, s. 493; OSND 2/2, s. 906; MSB 1, s. 179; MSN 2, 1038; KSN 4, s. 529; MSB 5, s. 62; M. Klimpl, Horlivý pedagog a neúnavný publicista ze Sezemic, in: Pardubické noviny 16. 2. 1999, s. 14.

P: Východočeské muzeum v Pardubicích, osobní složka.

Iva Procházková