GRAF Raimund 27.8.1893-30.1.1968

Z Personal
Raimund GRAF
Narození 27.8.1893
Místo narození Pertoltice pod Ralskem
Úmrtí 30.1.1968
Místo úmrtí Tutzing (Bavorsko, Německo)
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 712-713

GRAF, Raimund, * 27. 8. 1893 Pertoltice pod Ralskem, † 30. 1. 1968 Tutzing (Bavorsko, Německo), politik, funkcionář

Pocházel z rodiny drobných zemědělců. Do 1910 navštěvoval vyšší státní reálku v Litoměřicích, poté studoval práva v Praze. V první světové válce sloužil jako důstojník na Balkáně. Na podzim 1918 se v nové ČSR podílel na založení německé politické strany Svaz zemědělců (Bund der Landwirte). Od 1919 byl tajemníkem stranického okrsku Česká Lípa, poté zemským tajemníkem v Čechách a od 1921 jedním ze dvou tajemníků stranického ústředí. Řídil správní oddělení strany, podílel se na etablování regionálních i lokálních stranických tiskových orgánů, podporoval zemědělská družstva a prosazoval spolupráci s československou Republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci) v otázce zákonů týkajících se zemědělství v ČSR. Byl aktivní v tzv. Zelené internacionále evropských agrárních stran, 1930 se účastnil kongresu Mezinárodního agrárního byra v Praze a měl kontakty jak s rakouskou agrární stranou Landbund, tak s agrárními organizacemi v Německu. Jako zastánce německé aktivistické politiky podporoval československý stát a česko-německou spolupráci a stavěl se odmítavě k Sudetoněmecké straně (SdP). V březnu 1938 ho proto předseda strany G. Hacker zbavil úřadu stranického tajemníka, aby mohl být Svaz zemědělců začleněn do SdP. Společně s dalšími odpůrci tohoto kroku se G. podařilo zajistit část stranického kapitálu, který pak převedli do nově vzniklé demokratické strany Německý hospodářský svaz v ČSR (Deutscher Wirtschaftsverband in der ČSR); ta v obecních volbách 1938 nastoupila proti SdP. G. za tuto stranu kandidoval v České Lípě. Jako blízký spolupracovník těžce nemocného F. Spiny organizoval v létě 1938 zrušení jeho pražské kanceláře. Od října 1938 se G. v Praze jako uprchlík z pohraničí angažoval v pomoci utečencům (Flüchtlingshilfsstelle), kromě toho byl zaměstnán v pražské advokátní kanceláři. Poté co mu bylo znemožněno vykonávat právnické povolání, se živil jako obchodní zástupce v obchodu s chmelem a 1943–45 byl zaměstnán v poručenské správě zabaveného majetku tělovýchovné jednoty Orel. 1945 se vrátil do České Lípy, odkud byl odsunut do Saska. Pracoval jako pomocný dělník při demontážích továren v Erfurtu, později se přestěhoval do bavorského Pöckingu a nakonec do Tutzingu. Od května 1948 působil v generálním sekretariátu Bavorského svazu rolníků (Bayerischer Bauernverband) v Mnichově, 1955–62 byl vedoucím oddělení pro pomoc uprchlíkům a rovněž tajemníkem bavorského Sdružení vyhnanců- -zemědělců (Vereinigung der heimatvertriebenen Landwirte). Od Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft) si udržoval odstup a 1958 se v Mnichově podílel na založení novin Der Landbote. 1963 byl vyznamenán Záslužným křížem na stuze Spolkové republiky Německo.

D: Die politische Vertretung der Sudetendeutschen Landwirtschaft von 1919–1938, in: Bauerntum und Landbau der Sudetendeutschen, K. Hübl (ed.), München 1963, s. 310–318; Dr. Franz Spina, in: Der Landbote (München) 1, č. 2, 1958, s. 13–14.

L: Sudetendeutsche Zeitung (München) 6. 9. 1958, s. 11; Der Landbote (München) 6, Dezember, 1963, s. 31–32; Die Brücke (München) 24. 2. 1968, s. 7; Der Landbote 10, Feb–März, 1968, s. 17–18 (foto); BL 1, s. 461; Bauerntum und Landbau der Sudetendeutschen, K. Hübl (ed.), München 1963, s. 634; N. Linz, Der Bund der Landwirte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, München–Wien 1982, s. 190; S. Sobieraj, Die nationale Politik des Bundes der Landwirte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, Frankfurt am Main et al. 2002, s. 280–281; Wir sind sowohl von der deutschen als auch auf der tschechischen Seite mit unserer demokratischen Gesinnung unter die Räder gekommen, in: Helden der Hoffnung. Die anderen Deutschen aus den Sudeten 1935–1989, A. Wagnerová (ed.), Berlin 2008, s. 23–38 (česky: H. Grafová /Wilms-Graf/, Se svým demokratickým přesvědčením jsme se dostali pod kola – jak na německé, tak na české straně, in: A zapomenuti vejdeme do dějin. Němci proti Hitlerovi. Životní příběhy německých odpůrců nacismu v Československu, A. Wagnerová (ed.), 2010, s. 25–44; O. Pustejovsky, Christlicher Widerstand gegen die NS-Herrschaft in den böhmischen Ländern, Münster 2009, s. 92; J. Benda, Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939, 2013, s. 375; H. WilmsGraf, R. G. Ein deutsch-böhmischer Demokrat zwischen den politischen Fronten, Kulmbach 2016 (foto).

Robert Luft