GREGOR František Josef 21.2.1896-25.5.1942

Z Personal
František Josef GREGOR
Narození 21.2.1896
Místo narození Ubušín (č. o. Jimramov)
Úmrtí 25.5.1942
Místo úmrtí Mauthausen (Rakousko)
Povolání 53- Historik
7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 727

GREGOR, František Josef, * 21. 2. 1896 Ubušín (č. o. Jimramov), † 25. 5. 1942 Mauthausen (Rakousko), pedagog, zoolog, účastník 2. odboje

Byl synem majitele gruntu a starosty obce Františka G. a Josefy, roz. Gregorové. Vychodil měšťanku v Bystrém a 1914 maturoval na reálce v Novém Městě na Moravě. Zahájil studia přírodopisu a zeměpisu na české univerzitě, kde ho ovlivnil např. zoolog A. Mrázek, 1916 byl odveden a poslán na frontu do Ruska a Itálie. Po návratu 1918 působil jako profesor na reálce v pražské Ječné ulici, na nově založeném menšinovém českém reformním gymnáziu v Novém Jičíně (1921–24, 1926–35; 1922 dokončil vysokoškolské studium), na české pobočce ruského reálného gymnázia v Mukačevu (1924–26) a na reálném gymnáziu v Brně (1935–41).

Věnoval se průkopnickému výzkumu blanokřídlého hmyzu (hlavně pilatek a lumků) a vypracoval se v mezinárodně uznávaného znalce lumků. Především na Jimramovsku, Novojíčínsku i v povodí Odry se věnoval sběrům a shromáždil velkou kolekci hmyzu (G. sbírka pilatek i lumků je uložena v NM v Praze). Publikoval časopisecky třicet vědeckých prací. Podílel se na založení regionálního vlastivědného měsíčníku Kravařsko, zaměřeného na obranu české menšiny, který 1932–35 spoluredigoval a v němž zveřejnil několik historických příspěvků. Spolupracoval při založení Entomologických listů (1937), které redigoval, a při organizaci prvního sjezdu československých entomologů v Brně (1938). Kromě brněnského Klubu přírodovědeckého byl členem Moravské přírodovědecké společnosti, moravskoslezského odboru Československé společnosti entomologické a Sokola, s nímž se zúčastňoval veřejných cvičení a vzdělávacích akcí. G. byl členem národněsocialistické strany, kterou zastupoval na novojičínské radnici. Později se zapojil do činnosti odbojové organizace Obrana národa (skupina Brno- -západ), 13. 11. 1941 byl zatčen gestapem, vězněn v Kounicových kolejích a zahynul v koncentračním táboře. Jeho jméno bylo vyryto na pamětních deskách v brněnské Křenové ulici a na Moravském náměstí.

Byl ženatý a měl dva syny. Mladší Dr. Ing. František G. (* 7. 10. 1926 Loučka u Nového Jičína), vystudovaný lesník, pracoval jako entomolog, vědecký pracovník, odborný spisovatel i malíř.

D: soupis, in: J. Kratochvíl, Průkopníku moravské entomologie, in: Sborník Přírodovědeckého klubu v Třebíči za léta 1939–1944, 4, 1946, s. 16–21. Výběr: Jimramov s okolím od Víru po Svratku, 1929; Kam s ním?, in: Kravařsko 1, 1931/32, č. 5, s. 73–75; Lidé zběhlí z Hodslavic v době pobělohorské, in: tamtéž 2, 1932/33, č. 1, s. 12–13, č. 2, s. 30–31; Dobývání rud na Novojicku, in: tamtéž 4, 1934/35, č. 7, s. 100–102; Původ místních jmen na Novojicku, in: tamtéž 5, 1935/36, č. 2, s. 26–29, č. 3, s. 46–47, č. 4–5, s. 72–73; Dva nové druhy lumků (Hym.-Ichn.) z Československa, 1935 (zvl. ot.).

L: Tomeš 1, 377; M. Baláš, Kulturní místopis Novojičínska, 1967, s. 132, 146; Koleška, s. 74–76; K. Kleisner, Chitin a čas. Poznámky k dějinám oboru entomologie v českých zemích (1900–1950), in: Práce z dějin vědy 21, 2004, s. 489–490; T. Vašíková, Přínos regionálních časopisů Kravařsko a Das Kuhländchen pro národopisné a vlastivědné bádání, 2015, passim (bakalářská práce, FF MU, Brno); http://encyklopedie.brna.cz/ (se soupisem díla a literatury, stav k 10. 10. 2016). P: MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 16 690, matrika nar. evangelické fary Jimramov, sv. VI, s. 175; Nacistická perzekuce, s. 206-208.

Gustav Novotný