GREIF Karel 15.1.1885-14.7.1964

Z Personal
Karel GREIF
Narození 15.1.1885
Místo narození Hostomice pod Brdy
Úmrtí 14.7.1964
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 740

GREIF, Karel, * 15. 1. 1885 Hostomice pod Brdy, † 14. 7. 1964 Praha, lékař otorinolaryngolog, pedagog

Syn statkáře Emanuela G. (1839–1910), bratr právníka Emanuela G. (1869–1935) a Josefa G. (1871–1954). Po maturitě na pražském reálném gymnáziu v Křemencově ulici G. absolvoval 1911 Lékařskou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity (LF). Po promoci hospitoval na I. interní klinice, 1912–39 byl asistentem C. k. českého laryngologického ústavu. Během první světové války narukoval jako vojenský lékař (vyznamenán zlatým záslužným křížem). 1924 se habilitoval z rhinolaryngologie, 1933 byl jmenován mimořádným profesorem. Ve dvacátých až čtyřicátých letech podnikl řadu studijních cest a působil souběžně či postupně jako většinou bezplatný konsiliář zdravotnických a sociálních zařízení: 1911–48 I. chirurgická klinika, 1924–42 sanatorium v Prosečnici (u Benešova), 1925–1948 sanatorium na Pleši (u Dobříše), 1937–39 Ústav pro studium tuberkulózy LF UK, 1937–50 Ústav pro studium lupusu v Praze-Motole, 1941 Státní ústav zubního lékařství, 1941–45 plicní léčba ve Strnadech (Praha), 1942–45 Lázně Velichovky, 1945–46 zdravotní stanice pro repatrianty v Praze-Podolí, 1945–47 III. interní klinika LF UK. 1940–42 pracoval jako vedoucí lékař poradny pro choroby horních cest dýchacích v Praze-Žižkově, 1943–48 vedoucí lékař vyšetřovací stanice pro tuberkulózu při Ústředním zdravotním ústavu hl. m. Prahy. 1946–48 byl pověřen přednáškami, budováním a prozatímním vedením otorinolaryngologické kliniky pobočky LF UK v Plzni. 1948 se stal přednostou otorinolaryngologického oddělení fakultní polikliniky LF UK v Praze, do 1957 přednášel medikům v motolské nemocnici.

Věnoval se především problematice krční tuberkulózy a nádorů horních cest dýchacích, byl jedním z průkopníků endoskopického vyšetřování. Patřil k zakladatelské generaci pobočky LF UK v Plzni.

L: Deset let lékařské fakulty 1945–1955 (Plzeňský lékařský sborník), 1956, s. 53; 30 let LF UK v Plzni, P. Sobotka (ed.), 1975, s. 65, 153; 40 let LF UK v Plzni, týž (ed.), 1985, s. 81, obr. 91a; BSPLF 1, s. 205; K. G., in: ČLČ 54, 1915, s. 128; 74, 1935, s. 58; 103, 1964, s. 1420 (foto); Československá otolaryngologie 14, 1965, s. 53–60 (bibliografie, foto); Tomeš 1, s. 379–380.

P: SOA, Praha, Sbírka matrik, matrika nar. řkt. f. ú. Hostomice, sign. Hostomice 01, s. 205; Archiv UK Praha, fond Matriky UK, i. č. 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., folio 1139; fond LF UK 1883–1953, osobní spis (bibliografie do 1948).

Petr Svobodný