GRIESE Otakar 19.10.1881-2.10.1932

Z Personal
Otakar GRIESE
Narození 19.10.1881
Místo narození Přerov
Úmrtí 2.10.1932
Místo úmrtí Přerov
Povolání 56- Filozof
67- Nakladatel nebo vydavatel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 742

GRIESE, Otakar (též Otokar), * 19. 10. 1881 Přerov, † 2. 10. 1932 Přerov, hermetik, astrolog, nakladatel

Gymnázium a vyšší hospodářskou školu absolvoval v rodišti. Po maturitě 1899 byl krátce zaměstnán jako adjunkt na velkostatku v Předmostí (Přerov). Později nastoupil jako praktikant k přerovskému okresnímu soudu a od 1904 jako poštovní úředník. V následujícím roce úřednickou kariéru opustil a rozhodl se naplno věnovat hlavnímu předmětu svého zájmu – vědám hermetickým. Ve druhé polovině 19. století se rozšířily snahy najít vazby mezi tzv. světem přirozeným a nadpřirozeným. S odvoláním na poznatky o starověkých civilizacích prezentovali přívrženci okultismu sebe jako pokračovatele mágů, alchymistů, spiritistů apod. Existovaly mezi nimi různé, často protichůdné názory, které vedly ke sporům a bránily masovému rozšíření tohoto učení. Boje mezi okultisty mělo podle G. pře konat volné sdružení Bratrstvo bílé lóže (také Řád bílé lóže) a později Universalie, ve kterých působili s odvoláním na zakladatele zv. Heliodorus přívrženci mladší generace. G. stál v českých zemích u zrodu Svobodného učení nauk hermetických. Jeho konkurentem v domácím prostředí byl zejména profesor botaniky J. Velenovský. K propagaci svých poznatků založil G. také Ústřední okultní nakladatelství a začal vydávat, redigovat a psát pro časopis Isis. (S přestávkami připravil šest ročníků, 1905–23.) Už před 1914 se G. snažil navázat kontakty se zahraničím. Vystudoval v Paříži tzv. vysokou školu hermetických věd (Université libre des Hautes études), která ho 1910 jmenovala čestným doktorem a poté profesorem. Za první světové války musel publikační činnost i zahraniční kontakty přerušit. Narukoval a sloužil 1915–19 ve vojenském zásobování v Přerově. Po vzniku ČSR se snažil na předválečnou práci navázat. 1925–27 redigoval časopis Maják. Napsal, přeložil a většinou vlastním nákladem vydal řadu publikací k otázkám magie, esoterismu, teosofie, gnosticismu, astrologie apod. Překládal zejména z francouzštiny. 1927 už z finančních důvodů nedokázal ve vydavatelské a publikační činnosti pokračovat. Pro existenční zabezpečení sebe a své rodiny si zažádal o koncesi na sestavování a opravy radiopřijímačů a v tomto oboru do konce života podnikal.

D: další periodika, výběr: Lucifer 1, 1913; Zasvěcení, č. 1–3, 1914; Pentagram 1, 1920. Samostatné publikace: Astrologie – matematický systém moderní horoskopické astrologie, 1913.

L: Stručný filosofický slovník, 1966, s. 318; ČBS, s. 173; Tomeš 1, s. 380; O. G., Život a dílo, (http://esoteric.mysteria.cz/griese.htm, stav k 27. 4. 2016).

Pavla Vošahlíková