GROSSMANN-DOERTH Hans Gustav 9.9.1894-5.3.1944

Z Personal
Hans Gustav GROSSMANN-DOERTH
Narození 9.9.1894
Místo narození Altona (Hamburk, Německo)
Úmrtí 5.3.1944
Místo úmrtí Kaliningrad (Rusko)
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 774

GROSSMANN-DOERTH, Hans Gustav, * 9. 9. 1894 Altona (Hamburk, Německo), † 5. 3. 1944 Kaliningrad (Rusko), právník, ekonom

Syn meteorologa hamburské mořské observatoře Louise Adolfa G. a Cornelie, roz. Doerthové. Maturoval 1913 na altonském reálném gymnáziu a studoval práva na univerzitě v Mnichově. V srpnu 1914 vstoupil dobrovolně do armády a od 1915 sloužil v hodnosti poručíka na západní frontě, kde 1917 padl do francouzského zajetí. Po propuštění 1920 dokončil práva v Hamburku, obhájil disertaci (Die Schuldformen des künftigen Strafrechts, JUDr. 1923). Zůstal jako asistent v semináři obchodního a plavebního práva, zároveň byl obvodním soudcem, od 1925 uvolněným. 1928 obhájil habilitační práci Die Grundformen des Überseekaufs a kvůli záměnám se dvěma jmenovci si 1929 ke jménu připojil matčino dívčí příjmení Doerth. 1927 se oženil s Ingeborg Volkersenovou a měl s ní čtyři děti.

1930 byl povolán na Právnickou fakultu Německé univerzity v Praze a jmenován mimořádným profesorem občanského a obchodního práva. 1933 přijal profesuru obchodního, hospodářského, pracovního a občanského práva na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau, 1935/36 byl děkanem její právnické fakulty. S národohospodářem W. Euckenem a právníkem F. Böhmem založili freiburskou školu tzv. ordoliberalismu a ediční řadu Ordnung der Wirtschaft (1936). G. byl 1939 povolán do armády, 1940 se účastnil francouzského tažení a od dubna 1942 sloužil na východní frontě. V únoru 1944 byl jako velitel granátnického pluku u Leningradu (dnes Sankt Peterburg) lehce zraněn. Po ruském náletu na transport do týla fronty podstoupil amputaci obou nohou a po čtyřech týdnech v tehdy německém Královci (Königsberg), dnes Kaliningradu, zemřel. Pohřben byl ve freiburském Günterstalu.

D: výběr: Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, Ein neuer Beitrag zu einer alten Frage, Hamburg 1924; Das Recht des Überseekaufs 1, in: Übersee-Studien zum Handels-, Schiffahrts- und Versicherungsrecht 11, H. Wüs tendörfer – E. Bruck (eds.), Mannheim 1930; Reform des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Fünfter Deutscher Juristentag in der Tschechoslowakei, Gutachtenband, 1931, s. 165–262; Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und staatliches Recht, Freiburg i. Br. 1933; Die Rechtsfolgen vertragswidriger Andienung, Marburg 1934; Unsere Aufgabe, in: F. Böhm, Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung, Stuttgart-Berlin 1937, s. VII–XXI; Zur Reform der Kommanditgesellschaft: Eine wirtschaftsverfassungsrechtliche Betrachtung, in: Archiv für die civilistische Praxis 147(1), 1941, s. 1–25.

L: F. Böhm, Die Forschungs- und Lehrgemeinschaft zwischen Juristen und Volkswirten an der Universität Freiburg in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts (Das Recht der Ordnung der Wirtschaft), in: Aus der Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaften zu Freiburg i. Br., H. J. Wolff (ed.), Freiburg 1957, s. 95–113; NDB 7, s. 155; DBE 4, s. 198; Das selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft – Zum Gedenken an H. G.-D., U. Blaurock – N. Goldschmidt – A. Hollerbach (eds.), Tübingen 2005; A. Hollerbach, Jurisprudenz in Freiburg, Beiträge zur Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität (Freiburger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen), tamtéž 2007, s. 289–312.

Jan Čech