GROSS Adolf 16.6.1890-14.6.1975

Z Personal
Adolf GROSS
Narození 16.6.1890
Místo narození Jindřichov (u Krnova)
Úmrtí 14.6.1975
Místo úmrtí Norimberk (Německo)
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 765

GROSS, Adolf, * 16. 6. 1890 Jindřichov (u Krnova), † 14. 6. 1975 Norimberk (Německo), zemědělský odborník

Byl synem sedláka Josefa G. a Julie, roz. Neugebauerové, z Arnoltic. G. absolvoval německé gymnázium v Opavě a část právních studií ve Vídni. Bojoval na frontách první světové války a vrátil se v hodnosti nadporučíka domů, kde převzal výnosné rodinné hospodářství. 1919 se oženil s Johannou, roz. Barnertovou. Záhy vstoupil do zemědělských organizací, v nichž zastával důležité funkce. 1924–37 stál jako starosta v čele Zemědělské jednoty německých zemských obcí ve Slezsku se sídlem v Bruntále (Deutsche Landwirtevereinigung in Freudenthal, též Landwirtevereinigung der deutschen Landgemeinden Schlesiens) i Ústředního svazu německých zemědělských družstev ve Slezsku (Zentralverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Schlesiens) a byl též prezidentem Německé sekce Slezské zemědělské rady v Opavě (Deutsche Land- und Forstwirtschaftsgesellschaft in Troppau, 1932–38). Z Německé nacionální / národní strany (Deutsche Nationalpartei, DNP) přestoupil do Německého svazu zemědělců (Bund der Landwirte, BdL), kde působil v pražském užším výboru. Pracoval rovněž v obecní radě v rodišti, kde byl 1928 zvolen na krátkou dobu starostou. Zanedlouho se stal členem moravsko-slezského zemského zastupitelstva, které se scházelo v Brně. Po druhé světové válce byl odsunut do Bavorska.

L: BL 1, s. 473 (s neúplným soupisem literatury); Köpfe, s. 77; César–Černý, s. 37, 256; R. Futschik, Die Österreichisch-schlesische, nach 1918 Deutsche Land- und Forstwirtschaftsgesellschaft in Troppau, in: Bauerntum und Landbau der Sudetendeutschen, München 1963, s. 368; N. Linz, Der Bund der Landwirte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Struktur und Politik einer deutschen Partei in der Aufbauphase, München–Wien 1982, s. 97, 110–111 (s neúplným soupisem literatury); S. Sobieraj, Die nationale Politik des Bundes der Landwirte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Möglichkeiten und Grenzen der Verständigung zwischen Tschechen und Deutschen (1918–1929), Frankfurt am Main 2002, s. 281 (s neúplným soupisem literatury); M. Gawrecká, Strana Bund der Landwirte a její slezská specifika, in: Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Studie Slováckého muzea 17, J. Harna – B. Rašticová (eds.), 2012, s. 91–105.

P: ZA, Opava, matrika nar. řkt. f. ú. Jindřichov, tom VII. (1880–91), fol. 249.

Gustav Novotný