GRULICH Ivo 14.9.1925-10.12.2007

Z Personal
Ivo GRULICH
Narození 14.9.1925
Místo narození Nový Hradec Králové (č. o. Hradec Králové)
Úmrtí 10.12.2007
Místo úmrtí Brno
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 780-781

GRULICH, Ivo, * 14. 9. 1925 Nový Hradec Králové (č. o. Hradec Králové), † 10. 12. 2007 Brno, zoolog

Vystudoval čtyři ročníky gymnázia v rodišti, 1941 přešel na dvouletou rolnickou školu v Kuklenách (Hradec Králové) a vyšší školu téhož zaměření v Chrudimi (1943–45). Už tehdy se věnoval chovu drobných zvířat a také preparaci hmyzu. Po válce nastoupil na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně, záhy se stal demonstrátorem a asistentem u E. Bayera a J. Kratochvíla, promoval 1950 (Ing.). Ve studiích od 1951 pokračoval v Moskvě na Timirjazevově zemědělské akademii a Lomonosovově univerzitě (CSc. 1954). Po krátkém působení v Zoologickém ústavu brněnské VŠZ nastoupil 1955 jako vědecký pracovník do Laboratoře (později Ústavu) pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, kde působil až do odchodu do důchodu (1986). Publikoval na sto čtyřicet odborných prací. 1961 se habilitoval na VŠZ v Brně. Jeho celoživotní zásluhy byly oceněny stříbrnou Mendelovou medailí ČSAV.

Zpočátku se věnoval parazitům, popsal nový druh blechy Spilopsyllus cuniculi, poté zkoumal jejich hostitele, zejména hlodavce a hmyzožravce. Z nich ho zaujali zejména krtci. Od počátečního výzkumu parazitů napadajících krtky (klíšťata, blechy) a chorob, které krtci šíří, se postupem času přesunul k taxonomii. Rozpoznal několik nových poddruhů krtků (např. Talpa europaea kratochvili). Opravil do té doby mylné informace o popsaných druzích a rodech těchto zvířat. Ve spolupráci s virology se zabýval výzkumem netopýrů. Během studia v SSSR se i z praktických důvodů věnoval také hlodavcům, a to nejen z biologického, ale také z hospodářského a ekologického hlediska. Studoval sysla obecného (Spermophilus citellus), hraboše polního (Microtus arvalis), potkany, a především křečka polního (Cricetus cricetus), např. v souvislosti s jeho přemnožením na východním Slovensku 1971. Poznatky se snažil uplatnit v praxi (ochranná opatření v zemědělské a vodohospodářské činnosti, dílo Savci a zemní stavby v kulturocenózách, 1980). Jeho bohaté sbírky savců, zejména krtků a křečků z celé Evropy, jsou uloženy v Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně. Další materiál se nachází v entomologickém oddělení Moravského zemského muzea (Brno) a v Parazitologickém ústavu AV ČR.

L: ČBS, s. 175; Tomeš 1, s. 384; S. Vylíčilová, Doc. Dr. Ing. I. G. CSc., in: Chrudimské vlastivědné listy 13, 2004, č. 5, s. 1–3; O. Štěrba, I. G. zemřel, in: Lynx 38, 2007, s. 137–144 (s bibliografií).

Jiří Martínek