GRYLLUS z Gryllova Jan 1525-8.7.1597

Z Personal
Jan GRYLLUS z Gryllova
Narození 1525
Místo narození Rakovník
Úmrtí 8.7.1597
Místo úmrtí Rakovník
Povolání 50- Náboženský publicista
43- Významný představitel obecní správy
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 801

GRYLLUS z Gryllova, Jan (též GRILL z Grillova, Máslo, Cvrček), * 1525 Rakovník, † 8. 7. 1597 Rakovník, spisovatel

Pocházel z rodiny rakovnického ševce Ondřeje Másla a jeho manželky Anny. Jméno Cvrček (latinsky Gryllus), které později užíval, převzal po Štěpánu Cvrčkovi, druhém manželovi své babičky Anny Máslové (nevlastní děd). G. studia nelze přesněji zrekonstruovat, zahrnovala však kromě partikulárního vzdělávání rovněž studijní pobyty v zahraničí (Itálie, snad 1546–50). Nejpozději 1550 byl již v rodišti, kde se ujal správy zděděného jmění, jež kromě jiného zahrnovalo část dědictví po Anně Máslové. Později se oženil s Annou, ze svazku vzešlo šestnáct dětí, mezi nimi literárně činní synové Matyáš (1551–1611) a Jan ml. (1568–1599). G. se účastnil aktivně veřejného života, např. v jednáních s křivoklátskou vrchností, stejně jako pražských jednání směřujících k obhajobě práv Rakovníka, jež vyústilo v jeho povýšení na královské město. 1571 dosáhl nobilitace s přídomkem z Gryllova. G., který byl v úzkém kontaktu s významným českým humanistou Davidem Crinitem z Hlaváčova, také zasedal v rakovnické městské radě. Novoutrakvisticky orientovaný G. po sobě zanechal řadu spisů, zejména náboženské povahy: Patriarchů čtyř životy (1582, 2. vyd. 1587), Sečtení rokův od počátku světa (1588), Acta aneb skutkové Krista Pána (1597) ad.

L: F. M. Pelzl, Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler 3, 1777, s. 47–49; J. Ch. Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexicon 2, C–I, Leipzig 1787, sl. 1642; J. Jungmann, Historie literatury české 4, 1825, s. 74; RSN 3, s. 513; Jireček, s. 207–208; OSN 10, s. 550–551; F. Levý, Dějiny města Rakovníka, 1896, s. 197n.; BOS 4, s. 612; A. Sedláček, Českomoravská heraldika 2, 1925, s. 419–420; RHB 2, s. 236–237; LČL 1, s. 829; V. Pumprla, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16. – 18. století, 2011, s. 385; www.knihopis.cz (K02786-K02791, stav k 1. 8. 2016).

P: MZA, Brno, Cerroni I 105, fol. 203r-v.

Martin Holý