GUILLAUME ?1366-?1378

Z Personal
GUILLAUME
Narození ?1366
Úmrtí ?1378
Jiná jména Vilém
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 805-806

GUILLAUME (též VILÉM), * asi 1366, † po 1378, syn Karla IV.

Nelegitimní potomek císaře Karla IV. Jeho matkou byla zřejmě jihofrancouzská šlechtična, s níž se Karel sblížil při cestě do Burgundska v létě 1365 (tehdejší manželka, Alžběta Pomořanská, se cesty neúčastnila a zůstala v Čechách); jindy se spekuluje o některé dvorní dámě Jany z Brabantu a roku 1363. Zda o svém potomku Karel věděl, není známo; představen mu byl až při jeho poslední cestě do Francie na přelomu 1377 a 1378. Císař své otcovství bez okolků uznal a u papeže vyžádal dispenz pro případ sňatku ze čtvrtého stupně příbuzenství, který udělil kardinál-penitenciář Lukáš Ridolfucci de Gentilibus (s výslovným uvedením císařova otcovství) někdy mezi únorem a červencem 1378. Další G. osudy nejsou známy. Podle některých badatelů je otázkou, zda nejde o záměnu s přibližně stejně starým nemanželským synem Karlova bratra Václava Lucemburského.

L: F. Kavka, Karel IV. Historie života velkého vladaře, 1998, s. 249; Z. Hledíková, Několik opomenutých listin k politickému postupu a k životu Karla IV., in: Mediaevalia Historica Bohemica 5, 1998, s. 35–48; J. Fantysová Matějková, G., bâtard de Luxembourg, in: Roma–Praga. Praha–Řím, 2009, s. 81–87; J. Čechura – V. Žůrek, Lucemburkové. Životopisná encyklopedie, 2012, s. 163 a 172 (jako Vilém).

Iva Balvínová