GUNDLING Eduard Ignaz 7.2.1819-28.10.1905

Z Personal
Eduard Ignaz GUNDLING
Narození 7.2.1819
Místo narození Praha
Úmrtí 28.10.1905
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
78- Hudební interpret
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 809-810

GUNDLING, Eduard Ignaz, * 7. 2. 1819 Praha, † 28. 10. 1905 Praha, právník, muzikolog, pedagog

Narodil se v rodině obchodníka Antona G. a jeho první manželky Petronilly, roz. Olschnerové. Bývá zaměňován se svým bratrem Juliem G. (* 1828 Praha, † 1890 Praha; pseud. Lucian Herbert, Julius v. Mergentheim), magistrátním úředníkem, který se věnoval též hudební a divadelní kritice.

G. 1829–34 navštěvoval novoměstské gymnázium a 1834 nastoupil na studia filozofie a následně práv na pražské univerzitě. Současně si přivydělával jako soukromý učitel hry na klavír, 1837/38 absolvoval varhanickou školu. 1840 po ukončení studií vstoupil k finanční prokuratuře, poté do soudní služby jako praktikant u trestního soudu v Praze. 1842 byl promován JUDr. 1844 složil justiční zkoušky z německé a české právní vědy a 1850 nastoupil jako soudní adjunkt u okresního soudu v Roudnici nad Labem, 1855 převeden jako radní tajemník k zemskému trestnímu soudu v Praze. V témže roce se oženil s Paulinou Florentinou Stupkovou, dcerou soudního vykonavatele Franze Stupky a Kateřiny, roz. Dvořákové. Od založení časopisu Právník se na jeho vydávání podílel a sám v něm publikoval několik článků. Od 1863 přednášel o rakouském trestním řízení na Karlo-Ferdinandově univerzitě, kde se 1865 habilitoval prací Pokus trestného činu pro obor trestního práva. 1868, po smrti J. Slavíčka, byl jmenován řádným profesorem trestního práva a trestního řádu na Karlo-Ferdinandově univerzitě, po rozdělení školy 1882 působil na české fakultě. Od 1867 vykonával praxi zemského advokáta v Praze a obhájce ve věcech trestních a byl členem zkušební komise pro teoretické vědy (dnešní advokátní zkoušky). Ve svém pražském domě pořádal oblíbené hudební večery, na nichž vystupovali významní umělci a kromě milovníků hudby je navštěvovali příslušníci vyšší společnosti a významné osobnosti. 1874 se G. stal examinátorem pro dějiny hudby a hru na klavír při zkušební komisi pro učitele hudby, od 1888 komisi předsedal. Od 1876 byl členem Jednoty pro povznesení hudby v Čechách a přednášel dějiny hudby na pražské konzervatoři. V šedesátých letech patřil k hudebním kritikům listu Prager Abendblatt. 1885 odešel na odpočinek. Téhož roku byl jmenován čestným důstojníkem c. k. privilegovaného měšťanského dělostřeleckého sboru, v němž byl činný i jako archivář a historik. Byl pochován na Olšanských hřbitovech v Praze.

D: Porovnání zločinu loupeže s krádeží a veřejným násilím, in: Právník 2, 1863, s. 63–69, 131–136; Rozprava o měrách v království Českém se stanoviska práva trestního, in: tamtéž, s. 151–162, 201–217, 248–260, 298–308; Porovnání § 486 tr. z. s řízením narovnavacím…, in: tamtéž, s. 438–448; Účinkové trestních činů, in: tamtéž 3, 1864, s. 695–705, 727–737, 764–783, 812–846; Über den Versuch strafbarer Handlungen, 1865.

L: Prager Tagblatt 29. 10. 1905; Prager Abendblatt 30. 10. 1905; RSN 3, s. 537; OSN 10, s. 620; 28, s. 510; BL 1, s. 492; AČP, s. 116–117; J. Branberger, Konservatoř hudby v Praze, 1911, passim; HS 1, s. 380; LDM 1, s. 474–475; L. Soukup, Trestní právo, in: Antologie české právní vědy, P. Skřejpková – L. Soukup (eds.), 1993, s. 163; C. L. Gundling, Die Prager Gundlinge, in: Genealogische Blätter der Familie G. und anverwandte Familien 4, Schwäbisch Gmünd – Erfurt 2014.

P: Archiv UK, Praha, fond PF, Inv. č. 93, 1933; Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien, Unterricht, Unterricht Allgemein 1848–1940, Sign. 5 Univ. Prag, Jus.: Professoren, fascikl 1118; NA, Praha, Ministerstvo kultu a vyučování – personální spisy vysokoškolských učitelů. Rejstřík osobní, 1996–1998, číslo archivní pomůcky 1574.

Veronika Pochylá