GUTH Vladimír 3.2.1905-24.6.1980

Z Personal
Vladimír GUTH
Narození 3.2.1905
Místo narození Vrchlabí
Úmrtí 24.6.1980
Místo úmrtí Praha
Povolání 9- Astronom nebo astrolog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 823

GUTH, Vladimír, * 3. 2. 1905 Vrchlabí, † 24. 6. 1980 Praha, astronom

Pokřtěn byl jako Vladimír Alex. Syn okresního lékaře Karla G. (* 1868), mladšího bratra Jiřího S. G.-Jarkovského, a Elišky (Alžběty), roz. Urbanové (* 1880); bratr grafika Zdeňka G. (1902–1984). Rodina se později přestěhovala do Prahy, kde G. absolvoval gymnázium. Vystudoval astronomii na UK v Praze (RNDr. 1929 za práci O meteorickém roji komety Pons-Winneckovy), v době studií byl asistentem J. Svobody na ČVUT. Získal místo ve státní hvězdárně, s níž spolupracoval už jako student a kde poté působil až do 1950. Jako vynikající pozorovatel byl 1940 oceněn Nušlovou cenou České astronomické společnosti. Po druhé světové válce se na UK habilitoval. 1951 se po A. Bečvářovi stal ředitelem observatoře na Skalnatém plese ve Vysokých Tatrách, kde inicioval umístění pozorovacích přístrojů v budově horní stanice lanovky na Lomnickém štítě. Po začlenění observatoře do Slovenské akademie věd vedl jako ředitel její Astronomický ústav, zároveň přednášel na bratislavské univerzitě, na níž vychoval řadu žáků. 1956 se vrátil do Čech jako vedoucí astronomické observatoře a oddělení meziplanetární hmoty v Ondřejově, 1956–68 zastupoval jejího ředitele. 1956 obhájil vědecký titul DrSc. 1961 obnovil své přednášky na UK; 1966 byl jmenován profesorem. Jako k vynikajícímu učiteli se k němu hlásila celá generace českých astronomů, mj. J. Grygar. G. byl 1953 jmenován členem korespondentem SAV a 1962 ČSAV, byl prvním předsedou Slovenské astronomické společnosti. Působil i v mezinárodních organizacích, 1952–58 byl, jako první Čechoslovák v tak vysoké funkci, prezidentem komise Mezinárodní astronomické unie pro meteory a meteority a od 1966 místopředsedou Československé komise programu INTERKOSMOS. Získal mnoho čestných uznání a medailí.

G. se zabýval především studiem komet a meteorů, je považován za zakladatele proslulé československé školy jejich výzkumu (první zachycený meteorit s doloženou drahou ve sluneční soustavě – Příbram, 1959, zaregistrovaný a objevený jeho žákem Z. Ceplechou, ad.). Věnoval se také výpočtům drah komet a dalších těles, ale i družic na umělé dráze kolem Země, 1957/58 se účastnil organizace Mezinárodního geofyzikálního roku. 1936 a 1954 vedl výpravy do Sovětského svazu za pozorováním zatmění Slunce. Podílel se na vydání více než tří desítek svazků Hvězdářské ročenky. Jeho jméno nese planetka (3419) Guth, objevená 1981 v observatoři na Kleti.

D: Planeta Mars, 1924; O fotografování meteorů, 1940; Astronomické praktikum (s F. Linkem), 1950; Astronomie 1–2, 1954; Visuální pozorování umělých družic, 1960 (člen kolektivu); Přehled pokroků v astronomii, 1980.

L: sk.wikipedia.org (stav k 23. 1. 2017); Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 20, 1975, s. 111; nekrolog: Z. Ceplecha, V. G., in: Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 31, 1980, s. 256; Říše hvězd 61, 1980, s. 169–170; MČE 2, s. 682; PSN 2, s. 66; SBS 2, s. 246; ES 2, s. 202; ČBS, s. 177; Tomeš 1, s. 388; BLS 3, s. 257; B. Valníček, Kosmický výzkum v Československu, 2006, rejstřík.

P: SOA, Zámrsk, matrika narozených řkt. f. ú. Vrchlabí, sign. 177–7049, s. 129, 236.

Jiří Martínek