GUTWIRTH Alois 15.11.1894-9.12.1950

Z Personal
Alois GUTWIRTH
Narození 15.11.1894
Místo narození Kosova Hora (u Sedlčan)
Úmrtí 9.12.1950
Místo úmrtí Pardubice
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 833

GUTWIRTH, Alois, * 15. 11. 1894 Kosova Hora (u Sedlčan), † 9. 12. 1950 Pardubice, lékař, pedagog

Syn řídícího učitele v Kamýku nad Vltavou Aloise G. (1862 až 1905) a Marie, roz. Müllerové (1863–1942), bratr Václava G. (1896–1968). Po maturitě na českém reálném gymnáziu v Křemencově ulici 1921 absolvoval Lékařskou fakultu UK. 1921–46 pracoval jako řídící lékař Okresního ústavu pro sociál ní péči zdravotní v Pardubicích a praktický a městský školní lékař. Ve dvacátých a třicátých letech podnikl několik zahraničních studijních cest. 1930–33 působil v Hygienickém ústavu LF UK, 1933 se habilitoval pro sociální lékařství. 1946 byl pověřen přednáškami, zřízením a vedením Ústavu pro sociální lékařství na pobočce LF UK v Hradci Králové, 1947 jmenován mimořádným profesorem a přednostou ústavu tamtéž (do smrti). Byl předsedou Zemského sboru Ligy proti tuberkulóze. Patřil k zakladatelské generaci pobočky LF UK v Hradci Králové; 1950/51 byl jejím proděkanem. Zabýval se otázkami epidemiologie, sociálního lékařství, školní hygieny, sociálního a zdravotního zákonodárství.

D: Epidemiologie a sociální pathologie tuberkulosy, 1932; O nového lékaře. Úvod do studia lékařství (s I. Málkem), 1949.

L: BSPLF 1, s. 206–207; A. G., in: ČLČ 90, 1951, s. 158; L. Chrobák – J. Štěpán, Přednostové ústavů, klinik, kateder a samostatných oddělení LF UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové (1945 až 2010), 2010, s. 21.

P: Archiv UK, Praha, fond Matriky UK, i. č. 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity/Univerzity Karlovy IV., folio 1867; fond LF UK 1883–1953, osobní spis (bibliografie do 1938).

Petr Svobodný