GUT Jiří 22.2.1923-16.8.2002

Z Personal
Jiří GUT
Narození 22.2.1923
Místo narození Praha
Úmrtí 16.8.2002
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
16- Farmakolog nebo farmaceut
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 817

GUT, Jiří, * 22. 2. 1923 Praha, † 16. 8. 2002 Praha, organický chemik, biolog

Po maturitě na gymnáziu působil ve válečných letech pod vedením R. Lukeše jako laborant ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze-Vysočanech. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství ČVUT (Ing. 1949), na níž byl do 1953 odborným asistentem. Z učitelů ho nejvíce ovlivnil F. Šorm. Nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu organické chemie a biochemie ČVUT, kde setrval až do 1985, kdy odešel do důchodu. 1953–62 byl zástupcem ředitele. 1966 obhájil vědeckou hodnost DrSc. Jeho kariéru pozastavila politická činnost v období pražského jara a vystoupení z KSČ (1969). G. byl členem Československé (České) společnosti chemické a Československé společnosti pro dějiny věd a techniky. 1983 byl oceněn Hanušovou medailí.

Zabýval se organickou chemií, zejména syntézou azulenů a antibiotika chloramfenikolu, později studiem heterocyklických složek nukleových kyselin (6-azapyrimidiny, 5-azapyrimidiny). Zaměřil se na chemické vlastnosti těchto látek; některé ze sloučenin, které v jeho laboratoři vznikly, se dodnes používají jako léčiva pro specifické druhy leukemie. Dlouhá léta spolupracoval s podnikem Chemopharma Ústí nad Labem. Od 1959 téměř čtyři desetiletí jako redaktor vedl časopis Chemické listy, kam přispíval jak odbornými články, tak úvodníky. Byl autorem mnoha desítek patentů a téměř sto šedesáti publikací. Měl dva syny a dceru. Ve volném čase se věnoval mnoha koníčkům, pěstoval orchideje (redaktor Zpravodaje Orchidea klubu), hrál divadlo, působil v Jonáš-klubu a Klubu přátel divadla Semafor, pořádal vlastivědné vycházky.

D: Laboratorní technika organické chemie, 1954 (spoluautor); Co zkoumá a vyrábí chemie, 1956; Aza Analogs of Pyrimidine and Purine Bases of Nucleic Acids, New York 1963; Orchideje a jejich bytová kultura, 1985; Technika amatérské kultury orchidejí, 1988.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 223; Kdo je kdo v Československu 91/92, 1991, s. 235; ČBS, s. 176; Tomeš 1, s. 387; B. Kratochvíl, Dr. Ing. J. G., DrSc., zemřel, in: Chemické listy 96, 2002, č. 10, s. 771; A. Pískala, Za panem doktorem G., in: tamtéž, s. 771–772.

Jiří Martínek