HÁJEK František Václav 25.9.1857-21.2.1936

Z Personal
František Václav HÁJEK
Narození 25.9.1857
Místo narození Klokočí (č. o. Olší u Tišnova)
Úmrtí 21.2.1936
Místo úmrtí Tábor
Povolání 22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 78-79

HÁJEK, František Václav, * 25. 9. 1857 Klokočí (č. o. Olší u Tišnova), † 21. 2. 1936 Tábor, zemědělský odborník, pedagog

Syn hostinského Josefa H. a Agáty, roz. Hoschkové. Vystudoval české gymnázium v Brně a hospodářský odbor na Vysoké škole zemědělské ve Vídni, kde získal diplom agronoma. Po krátké zemědělské praxi složil zkoušky učitelské způsobilosti pro rolnické a střední hospodářské školy. Učil od 1888 na zimní a střední hospodářské škole v Roudnici nad Labem a na zimní hospodářské škole v Lounech, 1895–1919 působil jako asistent, mimořádný (1895) a řádný (1900) profesor chovu hospodářských zvířat v zemském vyšším hospodářském ústavu (od 1900 Královské české hospodářské akademii) v Táboře. Tam přednášel rovněž hospodářské strojnictví a 1913/14 pracoval jako rektor. Učebnici chovu dobytka nevydal, kromě dvou brožur a hrstky časopiseckých příspěvků napsal několik hesel do Hospodářského slovníku naučnéhoOttova slovníku naučného. 1898–99 byl komisařem zemské agrární ankety k šetření zemědělských poměrů v tehdejších okresech táborském, soběslavském, milevském a bechyňském a o těchto poměrech vypracoval elaborát. Byl mj. členem prvního odboru ČAZ (1924–36) a státní zkušební komise pro učitelství na zemědělských školách, znalcem krajského soudu, přednášel v kurzech pro praktické zemědělce ve spolcích. Byl pohřben v Táboře-Čekanicích.

D: Setí a secí stroje, 1891; Výroba medoviny. Praktické naučení, jak snadnými a osvědčenými způsoby vyráběti lze medovinu a různé nápoje z medu, 1899.

L: HSN 1, s. 909; E. Reich, Prof. Ing. F. H. sedmdesátníkem, in: VČAZ 3, 1927, s. 1023–1024; rp, Prof. inž. F. H. zemřel, in: Národní politika 22. 2. 1936, s. 2; Za profesorem F. H., in: Český jih 29. 2. 1936, s. 2.

P: MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 16 011, řkt. f. ú. Olší, smíšená tripartitní matrika pro obec Klokočí, sv. 1, oddíl nar., s. 59; NA, Praha, fond Zemská hospodářská akademie Tábor, sign. Ia, kart. 8, osobní spis F. H. (1895–1920).

Gustav Novotný, Kateřina Lemberková