HÄNDL Jan Křtitel František 1691-8.3.1751

Z Personal
Jan Křtitel František HÄNDL
Narození 1691
Úmrtí 8.3.1751
Místo úmrtí Manětín (u Plzně)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 170

Händl, Jan Křtitel František, * 1691, † 8. 3. 1751 Manětín (u Plzně), římskokatolický kněz, malíř

Působil 1721–51 jako farář v Manětíně na Plzeňsku; 1722 byl jmenován apoštolským protonotářem, 1729 prvním manětínským děkanem a nesídelním kanovníkem sv. Jana Křtitele ve Varšavě. H. uměleckou činnost, která byla doložena v letech 1738–50, doprovázejí spekulace o jeho školení u Petra Brandla nebo u Filipa Kristiána Benduma (Bentuma) v době jejich pobytu v Manětíně. H. byl autorem obrazů v kostelech na Manětínsku (dosud nerestaurovány, dnes značně degradované), vsazených do kvalitních rámů a umístěných na oltářích spolu se sochami od manětínského sochaře a řezbáře Josefa Herschera. V kostele sv. Petra a Pavla v Křečově jsou H. dílem obrazy Sv. Vavřinec a Panna Maria Svatohorská na postranních oltářích (asi 1740). V Manětíně pracoval na výzdobě hřbitovní kaple sv. Josefa, kostela sv. Barbory (ex voto Zázračné zachránění Anežky Peterlíkové svatou Barborou, 1741; Maří Magdaléna, 1742; Navštívení Panny Marie, 1744; Sv. Václav /v postranní kapli/, 1750; boční oltáře v lodi Umučení sv. Vavřince a Umučení sv. Judy Tadeáše) a v kostele sv. Jana Křtitele (Ukřižovaný, 1738). Pro kostel sv. Martina ve Strážišti zhotovil oltářní obraz Sv. Martin odsekává kus pláště pro žebráka. H. údajně maloval jen za náklady na barvy, které hradila patronka Marie Gabriela Lažanská-Černínová. Svými kresbami doprovodil také titulní listy matriky sňatků a úmrtí (SOA, Plzeň, matrika Manětín 05, 1723–1751, obr. 135, 178). H. užíval pečetidlo s vyobrazením hlavy Jana Křtitele, relikviáře ve tvaru paže a s černým kloboukem se čtyřmi střapci. Byl uložen do hrobky, kterou si pro sebe dal vybudovat před hlavním vchodem do manětínského kostela sv. Jana Křtitele.

L: A. Podlaha, Posvátná místa 3, 1909, s. 35, 49, 52–53, 106; Podlaha, Soupis památek, Politický okres kralovický, 1912, s. 7, 83, 127–131, 230; Toman 1, s. 293; Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století (katalog výstavy NG v Praze), 2001, rejstřík; A. Steckerová – Š. Vácha, Barokní malířství v západních Čechách, in: Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, tíž (eds.), 2015, s. 81–82; I. Bukačová, Homo faber aulicus. Služebníci a dvořané. Unikátní obrazová sbírka zámku Manětín, 2018, s. 24–29 (portrét).

P: SOA, Plzeň, matrika zemř. Manětín 05, 1723–1751, obr. 250; SOkA Plzeň-sever, Plasy, farní úřad Křečov, Liber Memorabilium apud Parocchiam et Ecclesiam Krzetzowiensem, 1787–1945, s. 4; fond F. Wonka, Kniha o faře manětínské, rkp., s. 36–37.

Irena Bukačová