HÄUFLER Vlastislav 3.11.1924-20.11.1985

Z Personal
Vlastislav HÄUFLER
Narození 3.11.1924
Místo narození Malé Leváre (u Malacek, Slovensko)
Úmrtí 20.11.1985
Místo úmrtí Praha
Povolání 12- Geograf
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 300

HÄUFLER, Vlastislav, * 3. 11. 1924 Malé Leváre (u Malacek, Slovensko), † 20. 11. 1985 Praha, geograf

Syn českého pohraničníka, sloužícího na západním Slovensku, po mnichovské dohodě 1938 se rodina přestěhovala do Prahy. 1943 H. maturoval a byl totálně nasazen. 1945 nastoupil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde absolvoval geografii a přírodopis. Na škole zůstal jako asistent, 1958 se habilitoval a 1966 byl jmenován profesorem. 1960–80 vedl katedru ekonomické a regionální geografie, 1966–70 byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK.

Pod vlivem Josefa Pohla-Doberského se zpočátku věnoval sídelní geografii, hlavně málo osídleným oblastem Šumavy; výzkum završil socioekonomicky zaměřenou syntézou Horské oblasti v Československu (1955). Od padesátých let se zabýval ekonomickou a sociální geografií v plné šíři a napsal desítky vědeckých prací. Afrika (1957) byla první samostatnou učebnicí o černém kontinentu v českých zemích. H. spolupracoval při vydávání Zeměpisu zahraničních zemí (1964–68) a na Atlasu ČSSR (1966). Připravil syntézu Ekonomická geografie Československa (1978, 1984), která nahradila zastaralou práci Miroslava Blažka ze šedesátých let.

H. se řadil k významným popularizátorům oboru, 1952 založil a dlouhodobě vedl redakční radu časopisu Lidé a země. Dalším periodikem, u jehož zrodu 1966 stál, byla Acta universitatis Carolinae – Geographica. Věnoval se dějinám zeměpisu v monografii Dějiny geografie na Univerzitě Karlově (1967) a v řadě jubilejních článků, otištěných zejména ve Sborníku Československé společnosti zeměpisné. Od 1984 byl čestným členem této společnosti. Amatérsky se věnoval výtvarnému umění.

L: L. Jeleček, Univ. prof. RNDr. V. H., CSc. zemřel, in: Historická geografie 25, 1986, s. 405–406; ČBS, s. 195; Tomeš 1, s. 424; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 183.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek