HÄUSLER Wilhelm 15.6.1881-6.2.1969

Z Personal
Wilhelm HÄUSLER
Narození 15.6.1881
Místo narození Krupka (u Teplic)
Úmrtí 6.2.1969
Místo úmrtí Hof (Německo)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 314

HÄUSLER, Wilhelm, * 15. 6. 1881 Krupka (u Teplic), † 6. 2. 1969 Hof (Německo), odborový sekretář, politik

Syn továrního dělníka. Po pěti třídách obecné školy v Krupce nastoupil H. jako učeň do továrny na voskovaná plátna, kde se vyučil tiskařem. Poté pracoval jako textilní dělník. 1905 se stal členem a funkcionářem rakouské sociální demokracie a důvěrníkem odborů. Od 1918 působil jako sekretář odborové organizace textilních dělníků v Šumperku, kde 1919–27 zasedal v obecním zastupitelstvu za Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou v ČSR (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik – DSAP). V Šumperku se stal také členem okresní hospodářské rady a předsedou okresní nemocenské pojišťovny. 1920–25 a 1929–35 byl poslancem za DSAP v Národním shromáždění (volební kraj Olomouc). 1932–35 plnil funkci náhradníka v předsednictvu DSAP, do 1938 byl členem předsednictva jejího župního zastupitelstva v Šumperku. Druhou světovou válku strávil jako důchodce v Šumperku; 1945 byl odsunut do Bavorska.

L: BL 1, s. 511; Slezsko 3, s. 49; J. César – B. Černý, Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918–1938, sv. 2, 1962, s. 547; Balling 1, s. 407; F. G. Kürbisch, Chronik der sudetendeutschen Sozialdemokratie 1863–1938, Stuttgart 1982, s. 99; http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?org=291&id=1458 (stav k 16. 4. 2018); cs. wikipedia.org (stav k 16. 4. 2018).

P: SOA, Litoměřice, matrika nar. řkt. f. ú. Krupka, sign. 83/26, 1872–1888, s. 170.

Vojtěch Szajkó