HAASE Ludwig 9.12.1801-12.7.1868

Z Personal
Ludwig HAASE
Narození 9.12.1801
Místo narození Praha
Úmrtí 12.7.1868
Místo úmrtí Salcburk (Rakousko)
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 17

HAASE, Ludwig (též Ludvík), * 9. 12. 1801 Praha, † 12. 7. 1868 Salcburk (Rakousko), papírenský a tiskařský podnikatel

Syn Gottlieba H. (1763/64–1824). Od mládí se podílel na řízení rodinného podniku, kde se vyučil knihtiskařem. Po otcově smrti převzal správu tiskárny včetně přidružených provozů. 1828 začal ve spolupráci s bratrem Andreasem H. (1804–1861) vydávat v Praze německojazyčný list Unterhaltungsblätter, 1830 přejmenovaný na Bohemia, který vycházel pod dalšími názvy ještě v období ČSR (do 1938). Po obnovení ústavnosti v Rakousku 1861 se Bohemia profilovala jako hlavní tiskový orgán německé liberální politiky, později do ní přispívala řada významných osobností německé kultury v Čechách.

Od 1831 řídil H. spolu s bratry Andreasem, Gottliebem ml. (1809–1887) a  Rudolfem (1810–1888) firmu Gottlieb Haase & synové. 1835 odkoupili od Jakuba Schönfelda část bývalého dominikánského kláštera sv. Anny na Starém Městě pražském, zv. Annahof, v němž vybudovali jeden z největších tiskařských závodů ve střední Evropě. Několik budov zakoupili bratři také ve Vraném nad Vltavou a přestavěli je na moderní papírnu podle návrhu Prospera Piette-Rivage, francouzského podnikatele a vynálezce v oboru papírenství. Ten vybavil továrnu výkonnými stroji anglické provenience s denní produkcí až tři tuny psacího a tiskového papíru. Začala vyrábět 1838 a stala se třetí strojní papírnou v Čechách; 1845 ji poničila katastrofální povodeň a 1851 požár. Haasové si ve Vraném postavili také rodinné sídlo.

H. byl jmenován ředitelem nově založeného provozu. Absolvoval studijní cesty, např. do Francie, Německa a Španělska, kde se obeznámil s nejnovějšími výrobními trendy. Úspěšně nacházel nové odběratele v severní Africe či Malé Asii. Kvalita vranského papíru a rostoucí odbyt přiměly bratry investovat do rozvoje strojírenského vybavení. Ve Vraném 1848 vznikla strojnická dílna, 1856 slévárna kovů a 1857 kotlárna. V nedaleké osadě Svatý Kilian (dnes Davle) byla 1858 založena vývojová dílna papírenských strojů. Díky výborné kvalitě tisku se podařilo bratrům H. získat zakázku na výrobu a potisk rakouských státních bankovek. Ve Vraném 1853 postavili novou halu, kde byl instalován stroj na výrobu bankovního papíru pro ministerstvo financí a zřízena tiskárna rakouských cenin a bankovek, jejichž výroba byla přenesena z Vídně, odkud přišli specialisté a bankovní komisaři, práci řídil např. známý papírnický odborník Carl Hromadník. 1854 získala papírna vyznamenání na průmyslové výstavě v Mnichově. V šedesátých letech při dělení rodinného majetku převzal řízení papírny ve Vraném bratr Rudolf a H. odešel na odpočinek.

H. manželka se jmenovala Uršula (* 1800 Praha, † 23. 10. 1864 Vrané nad Vltavou), svazek byl zřejmě bezdětný.

L: nekrology, in: Bohemia 15. 7. 1868, Prager Abendblatt 15. 7. 1868; Wurzbach 6, s. 110; RSN 3, s. 554; OSN 10, s. 678; BL 1, s. 498; GIÖ 4, s. 146; Hantschel, s. 24; KSN 4, s. 591; LČL 4/1, s. 513–515 (se soupisem nakladatelské produkce firmy Gottlieb Haase & synové); R. Málek – M. Petrtýl, Knihy a Pražané. Pět set let knižní kultury v Praze, 1964, s. 73; K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1–19, 1966–1984, s. 104–106; Z. Boháč, Z dějin Vraného a Skochovic, 1993, s. 35–37; Myška 2, s. 115–118; NDB 7, s. 383; Voit, s. 333–334 (se soupisem literatury).

P: AHMP, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920), krabice 83, č. 104; NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 161, obraz 810; SOA, Praha, Sbírka matrik, index matrik řkt. f. ú. Vrané nad Vltavou 1787–1945.

Vojtěch Szajkó