HAASE Rudolf 12.8.1810-9.2.1888

Z Personal
Rudolf HAASE
Narození 12.8.1810
Místo narození Praha
Úmrtí 9.2.1888
Místo úmrtí Praha
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
44- Právník
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 17-18

HAASE, Rudolf, * 12. 8. 1810 Praha, † 9. 2. 1888 Praha, papírenský a tiskařský podnikatel, právník, žurnalista

Nejmladší syn Gottlieba H. (1763/64–1824) vystudoval právnickou fakultu v Praze (JUDr. 1835). Nastoupil jako redaktor listu Bohemia a  měsíčníku Panorama; periodika později sám redigoval, právě tak jako noviny Prager Zeitung. Zasedal v  pražském zastupitelstvu a  spoluzakládal Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen (Spolek pro dějiny Němců v Čechách). Ještě za studií se oženil s Kateřinou, roz. Krumpiglovou (* 1809, † 6. 3. 1873), která pocházela z pražské měšťanské rodiny. Z manželství vzešli tři synové: Rudolf ml. (* 1836, † 1. 12. 1895), Ludwig ml. (* 1840, † 27. 5. 1873) a Ernst (Arnošt) H. (* 10. 3. 1842, † 7. 10. 1899).

Od šedesátých let 19. století řídil papírnu ve Vraném, nejprve ve spolupráci s bratry Ludwigem (1801–1868) a Andreasem (1804–1864), následně se syny a synovcem Robertem. 1871 vznikla akciová společnost Rudolf Haase, synové a synovec (Rudolf Haase, Söhne und Neffe). Po předčasném úmrtí H. syna Ludwiga ml. a synovce Roberta a krachu na vídeňské burze 1873 se ocitla firma v konkurzu. Provozy ve Vraném musely snížit počet zaměstnanců. H. se tehdy účastnil správy rodinného majetku již jen formálně. 1885 bylo zavedeno elektrické osvětlení instalované F. Křižíkem, 1897 postavena železniční vlečka.

Od 1900 převzal papírnu syn Ernst (Arnošt) H. ml. (* 3. 1. 1869, † 6. 5. 1936), ani on však nedokázal čelit konkurenci. 1910 musel provozy odprodat novým vlastníkům, ale zůstal členem představenstva firmy, která změnila název na Pražské papírny. Rodina se již 1928 přestěhovala z Vraného do Nového Boru.

Za druhé světové války byl závodním lékařem ve vranské papírně spisovatel Vladislav Vančura. 1945 byla papírna zkonfiskována jako majetek osob německé národnosti a znárodněna. Provoz zanikl 2001.

L: nekrology, in: Bohemia 10. 2. 1888; Prager Abendblatt 10. 2. 1888; Wurzbach 6, s. 110; RSN 3, s. 554; OSN 10, s. 678; BL 1, s. 498; GIÖ 6, s. 147; Hantschel, s. 24; KSN 4, s. 591; R. Málek – M. Petrtýl, Knihy a Pražané. Pět set let knižní kultury v Praze, 1964, s. 73; K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví, Strahovská knihovna, roč. 1–19, 1966–1984, s. 104–106; LČL 4/1, s. 513–515 (se soupisem nakladatelské produkce firmy Gottlieb Haase & synové); Z. Boháč, Z dějin Vraného a Skochovic, 1993, s. 35–37; Myška 2, s. 115–118; Voit, s. 333–334 (se soupisem literatury).

P: AHMP, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920), krabice 83, č. 88 a 113; NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 161, obrazy 760, 823 a 824; karton 383, obraz 765.

Vojtěch Szajkó