HAASE rodina podnikatelů v tiskařském a papírenském průmyslu

Z Personal
HAASE, rodina podnikatelů v tiskařském a papírenském průmyslu
Povolání 32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství
36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 15

HAASE, rodina podnikatelů v tiskařském a papírenském průmyslu

Německý tiskař Gottlieb H. (1763/64–1824), jenž na přelomu 18. a 19. století založil prosperující rodinný podnik, ovlivňující knižní i časopiseckou produkci v českých zemích ještě dlouho po jeho smrti, přišel do Prahy 1795. Oženil se s dcerou významného pražského tiskaře a knihkupce Kašpara Widtmanna a  zplodil s  ní čtyři syny: Ludwiga H. (1801–1868), Andrease H. (1804–1864), Gottlieba H. ml. (1809–1887) a Rudolfa H. (1810–1888). Bratři založili 1838 papírnu ve Vraném nad Vltavou. Společná tiskařsko-papírenská firma byla v šedesátých letech 19. století rozdělena na dvě části mezi jednotlivé členy rodiny.

Manželství Ludwiga H. bylo patrně bezdětné. Ze svazku Andrease H. a Marie Krumbieglové (roz. Leichleitnerové, 1811–1885) se dospělého věku dožilo pět dětí: Robert (1835–1872), Emil (* 1837), Quido (* 1838), Hugo (* 1841) a Andreas H. ml. (1842–1895). Jeho manželka se jmenovala Hedvika, syn Max H. (* 1873). Gottlieb H. ml. měl s chotí Terezií (* 1810) pouze dcery. Rudolf H. uzavřel sňatek s Kateřinou, roz. Krumpiglovou (1809–1873). Vzešli z něj tři synové: Rudolf ml. (1836–1895), Ludwig ml. (1840–1873) a  Ernst H. (1842–1899), kterému se později narodil syn Ernst H. ml. (1869–1936).

Vojtěch Szajkó