HAASZ Antonín Dominik 21.7.1866-13.2.1941

Z Personal
Antonín Dominik HAASZ
Narození 21.7.1866
Místo narození Praha
Úmrtí 13.2.1941
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 20

HAASZ, Antonín Dominik, * 21. 7. 1866 Praha, † 13. 2. 1941 Praha, lékař pediatr

Syn tajemníka pražské OŽK a císařského rady JUDr. Antonína H. (* 25. 2. 1831 Louny, † 24. 9. 1901 Praha), zakladatele statistiky českého průmyslového podnikání a významného organizátora české účasti na světových výstavách v Paříži a Vídni; bratr Jaroslava H. (1860–1939). H. maturoval na gymnáziu ve Spálené ulici. Po promoci na Lékařské fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (MUDr. 1889) nastoupil do ambulatoria české dětské kliniky, nejprve jako výpomocný lékař, 1893–1900 působil jako asistent (nejprve B. Neureuttera, později M. Pešiny), 1899 krátce zastupoval místo přednosty kliniky. Spolu s B. Neureutterem a V. Janovským se zasloužil o založení a postavení nové České dětské nemocnice na Karlově, kde se stal 1901 nejprve primářem infekčního a interního oddělení (po jejich rozdělení zůstal primářem interního oddělení) a 1925 ředitelem nemocnice; na odpočinek odešel 1938. Přestože se nehabilitoval, svým neúnavným působením vychoval několik generací českých pediatrů, především v oboru infekčních nemocí. Byl členem předsednictva Lékařské komory pro Království české a zakládajícím členem Spolku pro zřízení a vydržování české dětské nemocnice. V době asistentury publikoval několik časopiseckých prací, převážně kasuistik. Pohřben byl v rodinném hrobě v Praze na Vyšehradě.

L: BSPLF 1, s. 207; ČLČ 55, 1916, s. 922; tamtéž 65, 1926, s. 1238–1239; tamtéž 75, 1936, s. 909–910 (bibliografie, foto), s. 939; Praktický lékař 16, 1936, s. 350; Věstník českých lékařů 53, 1941, s. 120; J. Brdlík, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, 1957, s. 50, 68, 71–75 (bibliografie, foto); J. Brdlík, A. D. H., in: Československá pediatrie 16, 1961, s. 567–570.

P: Archiv UK, Praha, fond Matriky UK, i. č. 1, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity I., folio 114.

Petr Svobodný