HAAS rodina podnikatelů ve sladovnictví

Z Personal
HAAS, rodina podnikatelů ve sladovnictví
Povolání 31- Potravinář
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 2

HAAS, rodina podnikatelů ve sladovnictví

Zakladateli rodinného podnikání se stali bratři Adolf H. (* 12. 10. 1844 Holešov, † 17. 3. 1921 Vídeň, Rakousko) a Julius H. (* 6. 12. 1853 Veselíčko /u Lipníka nad Bečvou/, † 24. 5. 1936 Olomouc). Firma A. Haas Söhne začala vyrábět slad v Týně nad Bečvou a od 1890 v Litovli. 1896 bylo její sídlo přeneseno do Olomouce, 1898 zakoupena sladovna v Prostějově, která se stala hlavním výrobním závodem. Další sladovny pracovaly v Litovli, v Tovačově a 1906–10 v Klášterním Hradisku (Olomouc). Adolf působil ve firmě až do 1915. S manželkou Cecílií měl čtyři děti, ve sladovnictví pokračoval syn Anastasius.

Julius H. zůstal společníkem do 1921; v letech 1911–16 byl společníkem také v další sladovnické firmě Export Hanna-Malzfabriken Haas & Fleischmann v Nedvězí (u Olomouce). S manželkou Giselou měl dva syny a čtyři dcery; syn Erwin ho 1921 ve funkci společníka nahradil v rodinném podniku. V další generaci sladovny vedl Anastasius Jakov H. (* 15. 10. 1878 Lvov, Ukrajina, † 8. 9. 1942 Malý Trostinec, Bělorusko). Vystudoval německou státní reálku a obchodní akademii v Olomouci. 1908 se stal prokuristou v rodinné firmě a po odchodu otce 1915 také jejím společníkem. 1921–24 zasedal jako člen dozorčí rady Československé komisionářské akciové společnosti pro slad v Brně. S bratrancem Erwinem H. (* 1900) zmodernizoval sladovny v Prostějově a Litovli, a vybudoval tak jednu z největších sladovnických firem v ČSR. Modernizace spolu s přicházející hospodářskou krizí ji však natolik vyčerpala, že 1932 byl na ni uvalen konkurz a o pět let později ji společníci museli prodat družstvu Moragro Brno. Sladovna v Litovli funguje dodnes (jako Sladovny Soufflet). V červnu 1942 byl Anastasius s manželkou Gretou, roz. Löfflerovou (* 1. 4.1889, † 8. 9. 1942 Malý Trostinec, Bělorusko), internován v koncentračním táboře Terezín; v září téhož roku manželé byli spolu odvezeni transportem Bk do vyhlazovacího tábora a zavražděni. U jejich posledního bydliště (Vídeňská 22, Olomouc) byl 2016 umístěn tzv. kámen zmizelých. V koncentračním táboře zahynul i Erwin H.

L: Myška 2, s. 115; www.holocaust.cz (databáze obětí, stav k 1. 11. 2017).

P: ZA, Opava, fond AH Litovel.

Tomáš Burda