HABARTA Jan 15.11.1919-16.2.1989

Z Personal
Jan HABARTA
Narození 15.11.1919
Místo narození Kunovice (u Uherského Hradiště)
Úmrtí 16.2.1989
Místo úmrtí Uherské Hradiště
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 24

HABARTA, Jan, * 15. 11. 1919 Kunovice (u Uherského Hradiště), † 16. 2. 1989 Uherské Hradiště, sochař, pedagog

Pocházel z chudé rodiny, proto byl nucen po skončení školní docházky nastoupit do Abrhámovy cihelny v Kunovicích. 1935–38 se vyučil kameníkem a  pracoval u  firmy Píštěk v Uherském Hradišti, 1938–45 studoval obor kamenosochařství na Škole umění ve Zlíně, potom tam působil jako aspirant, asistent a vedoucí praktické výuky v dílnách. 1947 vystřídal ve funkci vedoucího kamenosochařského oboru svého učitele Vincence Makovského. Po přemístění školy do Uherského Hradiště (1952) zůstal v čele stejného oboru, a to až do 1980, kdy odešel do důchodu.

Věnoval se exteriérové plastice a pomníkům monumentální povahy, vedle četných děl s politickými tématy byl autorem prací motivovaných a inspirovaných poetikou rodného Slovácka (Slovácký hudec, Dívka s jablky, Chlapec s kohoutem) a komorních, často dětských portrétních plastik. Zhotovil několik skic k sochařsky ztvárněné jízdě králů v Kunovicích, kterou neuskutečnil z finančních důvodů.

H. byl 1948–57 členem Sdružení výtvarných umělců moravských, členem a funkcionářem Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění a nositelem řady vyznamenání: 1947 obdržel čestné uznání Bienále v Benátkách, 1951 krajskou cenu Gottwaldovského kraje, 1973 Státní cenu Klementa Gottwalda, Cenu města Prostějova a čestné uznání ministerstva kultury, 1979 byl jmenován zasloužilým a 1985 národním umělcem. Byl pohřben na hřbitově v Uherském Hradišti – Mařaticích.

Oženil se s Františkou, roz. Mlčochovou, z Kunovic, které 1942 hrozilo totální nasazení. Syn Jiří (* 11. 6. 1943 Kunovice) rovněž vystudoval sochařství a stejně jako otec vyučoval na hradišťské Střední uměleckoprůmyslové škole.

D: monumentální tvorba: kašna se sousoším Vinobraní, Mělník, nám. Míru, 1938; Památník obětem okupace s bustou T. G. Masaryka, Ostrožská Nová Ves, Lhotská ul., 1946 (podle návrhu V. Makovského); Památník osvobození (Rudoarmějec), Kunovice, nám. Svobody, 1946; Pomník padlým v boji proti fašismu (Nepokořený), Hodonín, městský hřbitov, Purkyňova ul., 1950; Pomník F. X. Richtera, Holešov, zámecký park, 1952; Památník osvobození, Uherské Hradiště, nám. Míru, 1956 (arch. řešení F. Crhák); Květ, Uherské Hradiště, nám. Republiky, u hotelu Morava, 1960; Pomník osvobození, Luhačovice, nám. 28. října, 1973; Čtenářka, Uherské Hradiště, nám. Míru, poblíž 3. ZŠ, Sportovní ul., 1964; Ráno, Uherské Hradiště, ul. Jiřího z Poděbrad, před odborným učilištěm, 1967; Dívka s jablky, Holešov, sídliště Novosady, 1971; Památník obětem 2. sv. války, Staré Město u Uh. Hradiště, nám. Hrdinů, 1973; Slovácký hudec (houslista), Uherské Hradiště, Hradební ul. (Klub kultury), 1978; Chlapec s kohoutem, Uherské Hradiště, sídliště Štěpnice (Mojmír II), u ul. Štěpnická, 1982; Matka Vysočiny, odpočívadlo u dálnice D1 u Velkého Meziříčí, 1988. Drobná plastika, portrétní tvorba – Portrét paní A., 40. léta 20. stol.; Pískající chlapec (dětský portrét herce J. Abrháma), 1946; Věrka, 1950; Čtenářka, 1950; Portrét malíře Vladimíra Hrocha, 1955; Jana, 1958; Před koupelí, 1960; Ráno, 1965; Torzo, 1970; Veronika, 1982.

L: Toman 1, s. 283; SČSVU 3, s. 18; M. Plánka, Jan Blažek, akademický malíř – J. H., akademický sochař (katalog výstavy), 1960; J. Veselý, J. H. Sochy (katalog výstavy) 1976; Z. Čubrda, Zasloužilý umělec J. H. (katalog výstavy), 1979–1980; týž, J. H., sochař (katalog výstavy), 1986; A. Hejlová, Národný umelec J. H. (katalog výstavy), Trenčín 1989; https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Habarta; http://abart-full.artarchiv.cz/; http://www.mesto-kunovice.cz/mesto/osobnosti-mesta/; http://www.vetrelciavolavky.cz/sochari/jan-habarta; http://www.slovackemuzeum.cz/doc/79/( stav k 20. 9. 2017).

Lenka Kudělková