HABERMANN Alfred 3.5.1930-28.4.2008

Z Personal
Alfred HABERMANN
Narození 3.5.1930
Místo narození Jihlava
Úmrtí 28.4.2008
Místo úmrtí Ybbs (Rakousko)
Povolání 88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 29

HABERMANN, Alfred, * 3. 5. 1930 Jihlava, † 28. 4. 2008 Waidhofen an der Ybbs (Rakousko), umělecký kovář, restaurátor, sochař

Kovářskému řemeslu se vyučil 1944–47, teprve 1957 nastoupil jako umělecký kovář v Ústředí uměleckých řemesel (ÚUŘ), 1958 vykonal mistrovskou zkoušku, 1959 převzal vedení kovárny ÚUŘ ve svém rodišti. 1963–64 absolvoval studijní pobyt u F. Kühna v Berlíně, 1966–68 studoval kovotepectví u A. Benettona v italském Trevisu. 1975 si otevřel vlastní dílnu ve Studené (u Jihlavy), 1985 emigroval. Svůj waidhofenský ateliér učinil střediskem obrody kovářské plastiky. Výrazný byl jeho přínos pro restaurování historických objektů uměleckého zámečnictví v Československu i Německu. Prošel složitou cestou k vlastnímu uměleckému sebevyjádření. Jeho předměty komponované do soudobé architektury, vlastní nástěnné, a zejména volné plastiky měly světovou úroveň. Vynikaly bravurním zvládnutím řemeslné stránky ve všech nuancích a technikách, kovotepeckým detailem, schopností jehlanového prostorového vidění a mimořádným darem povýšit ornament na samostatný významový znak. Zatímco v českých zemích zůstal dosud nedoceněn, v Evropě je H. uznáván jako jedna ze zakladatelských osobností uměleckého kovářství jakožto samostatné výtvarné disciplíny. Od 2001 pořádal letní učební kurzy, od léta 2008 se v rámci každoročních sympozií kovové plastiky Hefaiston na hradě Helfštýn uděluje H. cena. Jeho díla jsou zastoupena v galerijních sbírkách v ČR i v zahraničí. Uměleckému kovářství se věnují i H. synovec Leopold H. (* 27. 9. 1931 Jihlava) a jeho synové.

L: NEČVU 1, s. 235–236; SČSVU 3, s. 20; A. H. Umělecké kovářství dnes, in: Umění a řemesla 1966, č. 6, s. 210–216; Výtvarníci Vysočiny, 1985, nestr.; A. H. – Schmied und Gestalter, P. Elgaß (ed.), Immenstadt 1999; Kovařina a rodina Habermannů patří k sobě, in: Jihlavský deník 28. 5. 2012; www. abart-full.artarchiv.cz (se soupisem výstav, stav k 31. 3. 2017); http://alfred-habermann.com; https://de.wikipedia.org/ (stav k 7. 1. 2018).

Martin Kučera