HABERMANN Johann 25.9.1843-12.4.1909

Z Personal
Johann HABERMANN
Narození 25.9.1843
Místo narození Nový Jičín
Úmrtí 12.4.1909
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 29-30

HABERMANN, Johann (též Jan), * 25. 9. 1843 Nový Jičín, † 12. 4. 1909 Vídeň (Rakousko), báňský odborník

Pocházel z rodiny řemenáře Johanna H. a Marie, roz. Graditzké. Bratr Karla Franze H. (1858–1909). Po absolvování vyšší reálky v Olomouci vystudoval 1862–65 Báňskou a lesnickou akademii v Banské Štiavnici a 1865–67 praktikoval u tamní státní správy dolů, lesů a velkostatků. 1867/68 byl pomocným asistentem pro obor důlního a hutního strojírenství na Báňské akademii (Bergakademie) v Příbrami. 1868–70 působil v báňském oddělení ministerstva financí ve Vídni pod vedením Petera Rittingera, rovněž rodáka z Nového Jičína. 1870–84 H. pracoval v příbramském státním báňském ředitelství (těžba a hutnictví především stříbra a olova) jako inženýr při stoupách v rudních úpravnách na Březových Horách, u dolů Anna (stoupy dobudovány 1872), Vojtěch a Štěpánka (stoupy zajišťovaly první stupeň v přípravě – drcení vytěžené rudniny před prádly, mačkadly a dalšími technologickými stupni). 1884 se stal představeným státní báňské správy v revíru těžby rud olova a zinku v jihokorutanském Raiblu (dnes Cave del Predil, Itálie). Po odchodu do penze 1907 dožil ve Vídni.

Předmětem H. odborného zájmu bylo úpravnictví rud, zejména stříbra. V době působení na Březových Horách publikoval studie založené na svých pozorováních a praktických experimentech v rakouských báňských časopisech Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungs- wesen (který do 1872 vydával Rittinger), od 1873 v na něj navazujícím Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen a v Berg- und hüttenmännisches Jahrbuch. Psal o strojním zařízení stoup, o tehdy moderních úpravnických strojích pro třídění a separaci na gravitačním a magnetickém principu aj. Od císaře obdržel titul dvorního rady.

L: Dr. G., Hofrat Johann H. †, in: ÖZBH 57, 1909, s. 386–387; J. Diviš, Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami, 1926, s. 187, 290–291; S. Šteinerová – J. Kořan, Výběrová bibliografie dějin českého hornictví 2, 1967, s. 62–64; Bílková 8, s. 305–306.

Pavel Vlašímský