HABR Jaroslav 29.7.1911-3.3.1998

Z Personal
Jaroslav HABR
Narození 29.7.1911
Místo narození Komárov (u Hořovic)
Úmrtí 3.3.1998
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
19- Ekonom nebo statistik
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 34-35

HABR, Jaroslav (vl. jm. Halbhuber), * 29. 7. 1911 Komárov (u Hořovic), † 3. 3. 1998 Praha, ekonom

Na Vysoké škole obchodní získal titul Ing. a později i doktorát obchodních věd (rerum commercialium doctor, RCDr.), byl asistentem a spolupracovníkem ekonoma a politického teoretika, profesora národního hospodářství Josefa Macka. Po druhé světové válce 1945 založil a do 1949 řídil pražský Sociálně ekonomický ústav Ústřední rady odborů, zároveň působil v České společnosti národohospodářské pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze. Během padesátých let nemohl z politických důvodů vykonávat profesi. Přestože pracoval manuálně jako dělník, soukromě se vzdělával, zejména v oblasti ekonomických aplikací matematických metod. Do vedoucích funkcí a k vědecké a pedagogické práci se znovu vrátil až 1962. Řídil Výzkumný ústav potravinářského průmyslu (1962−81), obhájil doktorát věd (DrSc.) a  byl jmenován profesorem; 1965−72 vedl katedru matematického programování (později katedra operační a systémové analýzy) Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Přednášel také na VŠZ v Českých Budějovicích a na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Po 1981 působil jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu ČSAV, byl členem Československé ekonomické společnosti a Československé kybernetické společnosti. Jako hostující profesor přednášel na univerzitách v USA, Itálii a Švédsku.

V rozsáhlé vědecké práci se zaměřil především na využívání prognostické činnosti v různých oborech hospodářství, na systémovou analýzu a syntézu, modelování a multimodelování, prognostické metody a techniky.

Doma i v zahraničí uveřejnil kolem pěti set vědeckých a odborných publikací (monografie, učebnice, články v časopisech a konferenčních sbornících, recenze).

D: výběr: Náhradní hmoty v hospodářském životě, 1940; Hospodářství za války a po válce, 1945; Hospodářská politika nového Československa ve světle poznatků moderní ekonomiky, 1946 (jako Halbhuber); Národní rozpočtování, 1949; Lineární programování, 1959; Rozbor meziodvětvových vztahů, 1960 (s B. Kordou); Jednoduché optimalizační metody pro ekonomickou praxi, 1966; Systémové pojetí modelu výchovy, 1971; Systémová analýza a syntéza, 1972 (s J. Vepřekem); Systémové programování v oblasti prognóz, 1975; Prognostické modelování v hospodářské praxi, 1975.

L: ČBS, s. 179; Tomeš 1, s. 392; J. Vlček, Sedmdesát let doc. Dr. Ing. J. H., DrSc., in: Kybernetika 17, 1981, č. 6, s. 570–572.

Ivo Kraus