HAHN Jaroslav 18.4.1897-9.2.1933

Z Personal
Jaroslav HAHN
Narození 18.4.1897
Místo narození Klatovy
Úmrtí 9.2.1933
Místo úmrtí Praha
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 59

HAHN, Jaroslav, * 18. 4. 1897 Klatovy, † 9. 2. 1933 Praha, zoolog

Syn fotografa Karla H. Vystudoval gymnázium v Klatovech a Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, byl žákem zoologa Aloise Mrázka. Obhájil rigorózní práci Několik poznámek o morfologii a biologii nálevníka (PhDr. 1921). 1925 se habilitoval, ale i nadále zastával asistentské místo u Jaromíra Weniga. Pracoval zároveň na výzkumných stanicích na Helgolandu (Německo) a ve Villefranche-sur-Mer (jižní Francie), 1930 se účastnil putovního Sjezdu slovanských geografů a etnografů v Jugoslávii. Na všech cestách prováděl sběr zoologického, a zejména entomologického materiálu. Byl aktivním členem Klubu přírodovědeckého, zoologické a entomologické společnosti. Studoval fyziologii a anatomii smyslových orgánů bezobratlých, zaměřil se na metamorfózu hmyzu a na studium štítné žlázy, resp. jejího vlivu na růst hmyzu (Vliv štítné žlázy na bezobratlé, 1928). Kapitolu o vývoji zoologie v českých zemích zpracoval rovněž pro desátý svazek Československé vlastivědy (1931).

L: sine, Zemřel univ. doc. Dr. J. H., in: Časopis československé společnosti entomologické 30, 1933, s. 11; J. Štorkán, Doc. dr. J. H. zemřel, in: ČNM 107, 1933, s. 62–63; J. Wenig, Doc. dr. J. H., in: Věda přírodní 14, 1933, s. 90–91; OSND 2/2, s. 995; MSN 3, s. 26; KSN 4, s. 105; MČE 2, s. 695; Koleška, s. 82–83 (se souhrnem díla); ČBS, s. 181; Tomeš 1, s. 395; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích 1750–1950, 1997, s. 559.

P: Archiv UK, Praha, matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., folio 1854.

Jiří Martínek