HAJNIŠ Karel 6.6.1930-22.2.2010

Z Personal
Karel HAJNIŠ
Narození 6.6.1930
Místo narození Vašírov (č.o. Lány /u Kladna/)
Úmrtí 22.2.2010
Místo úmrtí Praha
Povolání 18- Představitel přírodních věd
61- Pedagog
4- Antropolog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 102-103

HAJNIŠ, Karel, * 6. 6. 1930 Vašírov (č. o. Lány /u Kladna/), † 22. 2. 2010 Praha, antropolog, pedagog

Za druhé světové války se vyučil soustružníkem v kladenských ocelárnách, 1951 maturoval na gymnáziu, 1951–56 vystudoval biologii se zaměřením na antropologii na Přírodovědecké fakultě (PřF, tehdy Biologické fakultě) UK v Praze jako žák Vojtěcha Fettera (RNDr. 1966, CSc. 1969). Zůstal jako asistent na katedře antropologie (1959 odborný asistent, 1968 docent, 1990 vedoucí katedry, 1991–95 profesor antropologie). 1967–68 absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Mohuči a Kielu, navštívil také Bulharsko, SSSR, Kanadu, Polsko, Maďarsko, Jugoslávii, Rakousko a Německo. Poté působil na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci až do 2006 a následně ještě v Ústavu zdravotnických studií při této vysoké škole.

Věnoval se fyzické antropologii současné populace (růst a vývoj člověka, růstové studie dětí a mládeže) a zaměřil se na aplikace antropologických výzkumů v lékařství, hlavně plastické a kosmetické chirurgii a ergonomii. S V. Fetterem začal měřit lebky pacientů a na tomto základě spolu stanovili růstovou normu pro území Československa (využitou i v zahraničí), ve spolupráci s Františkem Burianem vypracoval normy pro plastickou a rekonstrukční chirurgii (růstové normativy pro hodnocení předoperačních a pooperačních stavů rozštěpových vad i jiných vývojových poruch), které pak díky spolupráci s L. V. Farkasem z Toronta měly mezinárodní ohlas. Byl autorem norem pro výpočet nadváhy a obezity, další velikostní normy ochranných oděvů a protiplynových masek vytvořil pro Výzkumný ústav civilní obrany. Zabýval se i variabilitou znaků užívaných pro identifikaci ve forenzních vědách. Zvláštní směr v počátcích H. vědecké činnosti představovala historická antropologie ve spolupráci s archeologií: Kromě kosterního materiálu z raně středověkých pohřebišť (diplomová práce o materiálu z Libice nad Cidlinou, 1955) zpracovával např. nálezy z římského období (Očkov či Bešeňov na Slovensku). Jeho antropologické analýzy provázejí řadu archeologických publikací.

H. stál u vzniku Československé společnosti antropologické při ČSAV, předsedal její pražské pobočce a později jejímu hlavnímu výboru, byl členem Lékařské společnosti J. E. Purkyněho, společnosti anatomické, demografické, obezitologické a pojivových tkání, v zahraničí European Association of Anthropology, International Association of Biology či Deutsche Gesellschaft für Anthropologie. Napsal více než tři sta odborných pojednání i popularizačních článků, 1977–2001 spolupracoval na několika encyklopediích. Stal se nositelem Pamětní medaile Dr. Aleše Hrdličky, medaile Muzea J. A. Komenského, mírové medaile UK a stříbrné medaile PřF UK.

D: Karel Linné, 1957; Antropologie a somatologie pro posluchače biologie na přírodovědeckých fakultách (s V. Fetterem a S. Tittelbachovou), 1963; Morfologické změny na kostrách obyvatelstva Čech za poslední tisíciletí, in: Anthropos 15, 1963, s. 89–96; Antropologický výzkum pohřebiště na libickém hradisku, 1964; Regional comparison of basic somatic characters of Czech populations, 1964; Antropologie moravských žen a starších mužů. Somatické vztahy populací, 1969; Růst hlavy, ušního boltce a ruky (Využití při operacích vrozených vývojových vad a po úrazech), 1974; Srůst švů lebeční klenby (s J. T. Novákem), 1984; Růst českých a slovenských dětí (s J. Brůžkem a V. Blažkem), 1989; Anatomie člověka pro biology 1. Část obecná. Pohybové ústrojí, 1983 (3., přeprac. vyd. 1994); 2. Nervová soustava. Kůže a její deriváty. Smyslové orgány, 1993.

L: L. Dokládal, in: Zprávy České antropologické společnosti při Československé akademii věd 34, 1981, s. 21–28 (s bibliografií); nekrolog; J. Brůžek, in: Česká antropologie 60, 2010, č. 2, s. 7; Tomeš 1, s. 401; ČBS, s. 184; Sklenář, s. 198–199.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář