HALÍK Matyáš 10.6.1857-16.10.1931

Z Personal
Matyáš HALÍK
Narození 10.6.1857
Místo narození Praha
Úmrtí 16.10.1931
Místo úmrtí Praha
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 125

HALÍK, Matyáš (též Matouš), * 10. 6. 1857 Praha, † 16. 10. 1931 Praha, důlní technik, průkopník turistiky

Syn staroměstského řezníka Františka H., původem z Domažlic, a jeho ženy Marie, roz. Veselé, dcery kováře z Hostomic pod Brdy. Studoval na České státní reálce a ČVŠT v Praze, absolvoval tři ročníky strojnictví. Přešel na Báňskou akademii v Příbrami, kde se věnoval hornictví a hutnictví. Počátkem 1881 vstoupil do služeb Vítkovického horního a hutního těžířstva, pracoval na spojených jámách Karolina-Šalomoun v Moravské Ostravě, od konce osmdesátých let 19. století na ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů. Působil též na jámách Terezie, Ida, Louis a v měřickém oddělení. 1891 se oženil s Marií, roz. Jurečkovou (*1873), dcerou ostravského stavebního podnikatele, s níž měl dceru Věnceslavu (* 1895). Manželství bylo 1900 rozvedeno.

Během pobytu v Moravské Ostravě se H. aktivně zapojil do národního spolkového hnutí. 1896 spoluzakládal první český turistický spolek na Ostravsku, místní pobočku Pohorské jednoty Radhošť v Moravské Ostravě, jejímž byl předsedou. Frenštátské ústředí jednoty však lpělo na úzce vymezeném okruhu působnosti, omezujícím se pouze na moravské Valašsko. Proto H. spolu s dalšími ostravskými turisty, zejména A. Podroužkem, připravil zřízení turistického spolku, který by svoji činnost rozšířil také do Slezska. Tím se stal místní odbor Klubu českých turistů v Moravské Ostravě, ustavený 1899 pod H. předsednictvím. 1901 byl přeložen k hornímu ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů v Doubravě na Karvinsku. Počátkem 1915 přešel ke Kamenouhelným dolům Orlová-Lazy a byl ustanoven přednostou ústředního měřického oddělení, později jmenován vrchním báňským inspektorem. I po přesídlení do Orlové pokračoval ve spolkové turistické činnosti. 1911 se podílel na konstituování českého sportovního spolku S. K. Bezkyd Orlová, který se věnoval také turistice. 1923 přistoupil spolek do Klubu československých turistů a H. se stal jeho čestným členem. Ve stejné době postavil orlovský odbor za H. finančního přispění první českou chatu v těšínské části Moravskoslezských Beskyd na Velkém Polomu. H. působil na rozvoj českého kulturního života na Ostravsku a  Těšínsku. Podporoval ochotnické divadlo v Národním domě v Orlové. Účastnil se otevírání českých škol, sokolských veřejných cvičení, oslav 1. máje apod. Byl přispívajícím i aktivním členem sokolských jednot Moravská Ostrava I, Doubrava a Orlová. 1928 odešel ze zdravotních důvodů ze zaměstnání a přestěhoval se zpět do Prahy.

L: nekrology: Moravskoslezský deník 17. 10. 1931, s. 2; Obrana Slezska a východní Moravy, 23. 10. 1931, s. 2; Bezkydy-Jeseníky 5, 1931, č. 8–9, s. 209; Časopis turistů 43, 1931, č. 6, s. 178–179; M. Šíp, O zesnulých českých horních a hutních inženýrech, působících na Ostravsku a Karvinsku, in: Těšínský kalendář na přestupný rok 1940, s. 182; Slezsko 14, s. 39–40.

P: AHMP, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920), krabice č. 79, poř. č. 263 (s křestním jménem Matouš a s údaji o rodině); NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 155, obr. 796 (jako Mathias Halik).

Radoslav Daněk