HALAUSKA Anton 12.6.1814-28.6.1883

Z Personal
Anton HALAUSKA
Narození 12.6.1814
Místo narození Senička (u Litovle)
Úmrtí 28.6.1883
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
67- Nakladatel nebo vydavatel
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 120-121

HALAUSKA, Anton (též HALOUZKA), * 12. 6. 1814 Senička (u Litovle), † 28. 6. 1883 Vídeň (Rakousko), knihtiskař, knihkupec

Pocházel ze selské rodiny, vystudoval gymnázium v Olomouci a poté se v Brně vyučil sazečem. Od 1848 se začal živit v Olomouci zhotovováním daguerrotypií, o rok později získal povolení ke zřízení knihtiskárny, kterou otevřel 1850. V témže roce se oženil, 1853 se stal olomouckým měšťanem a 1859 zakoupil dům na tehdejším Mořickém náměstí.

Kromě knih dodával také účetní a obchodní deníky, faktury, nákladní a zasílatelské listy, směnky, vizitky, svatební a úmrtní oznámení, novoročenky, pozvánky, jídelní a nápojové lístky, plakáty. Jeho stálým zákazníkem byla olomoucká univerzita, pro niž tiskl seznamy přednášek, katalogy studentů, návěstí a vyhlášky o instalování univerzitních funkcionářů, promocích či zahájení školního roku, sbírky nařízení, ale i účetní knihy, pokladní deníky ad. Od 1853 tiskárna nesla titul Buchdruckerei der Olmützer k. k. Franzens-Universität.

V 1850–64 vydala na sto šedesát pět německých, českých a latinských publikací, převážně s náboženskou tematikou, dále věnovaných topografii, gramatice, zdravotnictví, chovu koní či úvodu do dámského krejčovství; méně byla zastoupena beletrie a literatura cestopisná. H. vydával rovněž zábavný týdeník Hvězda (do 1863) a krátce (1864) deník Morava. 1862 spoluzakládal Slovanský čtenářský spolek. Od 1851 s postupným rušením olomoucké univerzity zakázek ubývalo, a proto 1860 H. živnost rozšířil o obchod s knihami, hudebninami, uměleckými předměty a starožitnostmi. O čtyři roky později prodal knihtiskárnu i obchod svému společníkovi Josefu Groákovi a Olomouc opustil. Novou knihtiskárnu otevřel v rakouském Waidhofenu an der Ybbs, na sklonku života žil ve Vídni. Syn Anton Josef H. (* 1852 Olomouc, † 8. 11. 1899 Salcburk, Rakousko) byl významným knihtiskařem v Halleinu nedaleko Salcburku.

D: Kwětena. Souběr písní moravských, 1862.

L: nekrolog, in: Našinec 27. 7. 1883; M. Hýsek, Literární Morava v letech 1849–1885, 1911, s. 137; R. Martinčík, Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátku až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466–1870), 1928, s. 11; V. Nešpor, Vlastivěda moravská 2. Místopis. Dějiny Olomouce, 1936, s. 236; R. Fischer, Olomoucký památník 1848–1918, 1938, s. 84, 372; týž, České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938, 1939, s. 5, 8–9; R. Martinčík, Olomouc v dějinách moravského knihtisku 1440–1940, 1940, s. 20; L. Hosák, Knihtiskařské závody v Olomouckém kraji 1621–1940, in: Dar přátelství. Sborník k poctě československé polygrafii, 1955, s. 66; M. Čermák, Olomoucká řemesla a obchod v minulosti, 2002, s. 134; S. Kovářová, Olomoucký tiskař A. H. aneb ze Seničky do světa, in: Střední Morava 14, 2008, č. 26, s. 123–128. Anton Josef H.: A. Durstmüller d. J. – N. Frank, 500 Jahre Druck in Österreich: Die österreichischen graphischen Gewerbe zwischen Revolution Weltkrieg 1848 bis 1918, Wien 1986, s. 397, 462, 466; Österreichisch-Ungarische Buchdrucker-Zeitung 14, 1886, č. 29, s. 301; 20, 1892, č. 21, s. 206–207 (obr.); 27, 1899, č. 46, s. 547; Salzburger Volksblatt 8. a 9. 11. 1899 (oznámení úmrtí).

P: ZA, Opava, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 6 466, 5 576, 5 637; tamtéž, fond Univerzita Olomouc, inv. č. 54, č. knihy 6; inv. č. 1132, kart. 193; inv. č. 1139, kart. 196; inv. č. 1837, kart. 538; inv. č. 2 183, kart. 544; inv. č. 2522, kart. 602; tamtéž, fond Krajský soud Olomouc – firemní spisy, sign. 1860/17, kart. 746; sign. VII 1862/374, kart. 750; tamtéž, fond Vědecká knihovna Olomouc, č. knihy 38; r. 1883, č. 119, 126, 154; r. 1884, č. 89; SOkA, Olomouc, fond Archiv města Olomouce, sign. M1-1, inv. č. 356, kart. 553; inv. č. 370, kart. 604.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Stanislava Kovářová