HALMAN Emanuel 13.12.1873-21.3.1945

Z Personal
Emanuel HALMAN
Narození 13.12.1873
Místo narození Olomouc
Úmrtí 21.3.1945
Místo úmrtí Praha
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 138

HALMAN, Emanuel (též Emil), * 13. 12. 1873 Olomouc, † 21. 3. 1945 Praha, sochař

Křtěn Emanuel, po 1918 užíval jména Emil. Na pražské Uměleckoprůmyslové škole studoval 1889–92 sochařství u C. Kloučka a 1892–96 pokračoval ve speciálce J. V. Myslbeka. 1895–98 byl výpomocným učitelem pro figurální a ornamentální modelování u  prof. S. Suchardy, 1898–1907 asistentem J. V. Myslbeka na AVU, kde byl pověřen vedením přípravné třídy. Od 1908 měl vlastní ateliér v pražských Holešovicích. Na první výstavě SVU Mánes 1897 představil alegorickou plastiku dívčího aktu Vltava, řádným členem Mánesa se stal 1920. Pro Panteon Národního muzea 1899 až 1901 vytvořil osm bronzových bust (V. Hollar, P. J. Brandl, F. M. Brokof, K. I. Dientzenhofer, F. L. Čelakovský, P. J. Šafařík, F. M. Pelcl, J. Dobrovský), a tím se etabloval jako přední pražský portrétista. 1904 s L. J. Šalounem a F. Rousem provedl v definitivní podobě Schnirchův model Trig na střeše Národního divadla. Z  Myslbekova pověření spolupracoval jako konzultant s uměleckou slévárnou K. Bendelmayera při výrobě pomníku sv. Václava. Podílel se na výzdobě Mánesova mostu (např. fontána s chrliči) a dokončeného svatovítského chrámu (sochy sv. Františka z Assisi a sv. Benedikta). Z větších zakázek byl významný pomník sv. Karla Boromejského pro dvůr křižovníků ve Vídni a socha Vrhač břemene pro Olympijské hry v Londýně (1908), vyznamenaná cenou královského hlavního města Prahy a věnovaná Praze 1912 při šestém všesokolském sletu. Pro Vinohradskou záložnu vymodeloval bustu A. Rašína. Byl konzervativním příslušníkem Myslbekovy sochařské školy, jejíž estetiku nikdy nepřekročil. Sochařem se stal i jeho bratr Adolf H. (* 28. 5. 1872 Olomouc, † 14. 7. 1920 Praha), ruský legionář.

L: OSND 2/2, s. 1007; Toman 1, s. 290; Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století…, T. Petrasová – P. Machalíková (eds.), 2010, rejstřík; https:/ cs.wikipedia.org (s další literaturou, stav k 11. 3. 2017); http://abart-full.artarchiv.cz (s další literaturou, stav k 11. 3. 2017).

Martin Kučera