HAMMER Johann 9.6.1864-20.1.1905

Z Personal
Johann HAMMER
Narození 9.6.1864
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 20.1.1905
Místo úmrtí Brno
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 146

HAMMER, Johann (též Hans), * 9. 6. 1864 Vídeň (Rakousko), † 20. 1. 1905 Brno, lékař hygienik

Vzdělání získal na pražských školách. Po maturitě na malostranském gymnáziu (1882) pokračoval ve studiu na německé lékařské fakultě, promoval 1887. Ještě před promocí 1886–87 pracoval jako demonstrátor na patologicko-anatomickém ústavu, kde byl také jmenován třetím asistentem. Prvním asistentem se tam stal 1889, po roce přešel v téže funkci do Hygienického ústavu německé lékařské fakulty, kde zůstal do konce listopadu 1891. Zároveň vyučoval hygienu na pražském německém učitelském ústavu. Po složení fyzikátních zkoušek působil 1891–94 jako okresní lékař v Jablonci nad Nisou. Koncem 1894 přijal místo primáře a prosektora v moravské zemské nemocnici v Brně, kde se mohl věnovat i vědecké práci. 1895 se na brněnské technice habilitoval z bakteriologie a hygieny a 1900 získal titul mimořádného profesora. Pracoval až do konce života navzdory vážné chorobě, kterou v posledních letech trpěl. Publikoval na dvě desítky odborných studií z patologie a hygieny převážně v odborném časopise Prager medizinische Wochenschrift.

L: ÖBL 2, s. 165; BL 1, s. 519; BLDMF, s. 83–84; Prager medizinische Wochenschrift 19, 1894, s. 61; tamtéž 25, 1900, s. 568; tamtéž 30, 1905, s. 59–60 (s bibliografií).

P: Archiv UK, Praha, NLF Rig. 1872–1885; MZA, Brno sig. B 34, Fasc. 573.

Ludmila Hlaváčková