HAMMER Josef ?1848-22.10.1899

Z Personal
Josef HAMMER
Narození 1848
Úmrtí 22.10.1899
Povolání 32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství
36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 146-147

HAMMER, Josef, * 1848, † 22. 10. 1899, podnikatel v dřevozpracujícím průmyslu

Narodil se smírčímu soudci Františku H. a  Kláře Josefě, roz. Burstové, pocházející z Porýní. Začal pracovat v dřevařské firmě svého příbuzného Jakoba Mallmana na pilách ve Strašicích a Holoubkově na Rokycansku. Odtud přešel do firmy Holz-Verein Liebig and Co., kde působil jako ředitel pro celou Halič. 1879 se v Rokycanech osamostatnil a obchodoval s dřívím. 1881 na Jižním předměstí otevřel parní pilu, která produkovala železniční pražce a stavební dříví. Později rozšířil podnik o strojní truhlárnu s výrobou parket, sudů a beden vyvážených především do Saska, Bavorska, Nizozemska a Belgie. 1886 do firmy přijal bratra Bedřicha H. (* 28. 7. 1852) a dále ji rozšiřoval (1889 výstavba parní pily v Novém Bydžově, pronájem pil ve Zbiroze a Holoubkově). Postupně se stal se jedním z největších podnikatelů v dřevozpracujícím průmyslu v Čechách. Byl předsedou Spolku průmyslů dřevařských a podnikatelů voroplavby v Království českém, členem okresního zastupitelstva v Rokycanech a ve Zbiroze a členem a podporovatelem řady spolků.

Oženil se s dcerou rokycanského měšťana Josefa Kellnera Marií, s níž měl syna Heřmana a dceru Elišku. V Rokycanech si dal v blízkosti svého závodu postavit vilu v eklektickém stylu (čp. 195/II). Život ukončil sebevraždou. Podnik převzal jeho bratr Bedřich, který si ponechal pouze rokycanskou pilu a omezil obchod se zahraničím. Ve firmě působil až do 1918 a zaměstnal v ní i svého syna Bedřicha ml. a synovce Heřmana. Podnik, 1916 poškozený požárem, postupně zanikl.

L: Myška 2, s. 123–124; http://encyklopedierokycan.sweb.cz/jiznipredmesti5.htm (stav k 7. 11. 2017).

Tomáš Burda