HANÁK Antonín 8.4.1889-12.9.1935

Z Personal
Antonín HANÁK
Narození 8.4.1889
Místo narození Pačlavice (u Kroměříže)
Úmrtí 12.9.1935
Místo úmrtí Zlín
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 162

HANÁK, Antonín, * 8. 4. 1889 Pačlavice (u Kroměříže), † 12. 9. 1935 Zlín, lékař fyziolog, pedagog

Pocházel z rodiny rolníka Jana H. Po maturitě na kroměřížském gymnáziu (1909) vystudoval Lékařskou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (MUDr. 1916). Od 1913 byl demonstrátorem Fyziologického ústavu LF české univerzity, 1919–24 asistentem. 1923 se H., žák prof. F. Mareše, habilitoval z fyziologie. 1924 přešel jako mimořádný profesor a přednosta Fyziologického ústavu na LF Univerzity Komenského do Bratislavy. Podnikl studijní cesty do Švýcarska, Belgie, Francie a Velké Británie. 1930 se vrátil do Prahy jako řádný profesor a přednosta Fyziologického ústavu LF UK, kde působil do smrti. 1934/35 vykonával funkci děkana. Zasloužil se o vybudování Fyziologického ústavu LF UK v Bratislavě a modernizaci téhož univerzitního pracoviště v Praze. Zabýval se zejména fyziologií krve a krevního oběhu, fyziologií svalů, patofyziologií ledvin a otázkami biologického významu solí pro organismus; věnoval se též problémům výživy, tělovýchovy, vzdělávání ošetřovatelek a reformám lékařského studia. Byl členem českých, slovenských a německých vědeckých společností.

D: Učebnice fyziologie pro lékaře a mediky 1–2 (2. díl s J. Petříkem), 1930, 1934.

L: Zpráva o studijním roku UK 1934/35, 1935, s. 43–44; ČLČ 74, 1935, s. 1015–1018 (s bibliografií); OSND 2/2, s. 1017–1018; SBS 2, s. 278 (s další literaturou); ČBS, s. 188; BSPLF 1, s. 209; Tomeš 1, s. 411; M. Beniak – M. Tichý, Dejiny LF UK v Bratislave 1, Bratislava 1992, s. 152–153; J. Mlynárik, Českí profesori na Slovensku 1, 1994, s. 58.

P: Archiv UK, Praha, fond Matriky UK, i. č. 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III, s. 1484; fond LF UK 1883–1953, os. spis, i. č. 350.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Petr Svobodný