HANČ Vojtěch 24.4.1838-11.10.1885

Z Personal
Vojtěch HANČ
Narození 24.4.1838
Místo narození Jesenný (u Semil)
Úmrtí 11.10.1885
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 168

HANČ, Vojtěch (též Adalbert), * 24. 4. 1838 Jesenný (u Semil), † 11. 10. 1885 Praha, architekt, civilní inženýr

Syn Franze H., hostinského, později patrně starosty v Jesenném. 1857/58 je doložen jako posluchač pražské polytechniky (prof. Karl Wiesenfeld), od 1866 byl členem Svazu architektů a inženýrů. Začínal samostatně pracovat patrně v Doubravicích (č. o. Hrubá Skála), 1869 se přestěhoval na Smíchov (dnes Praha).

Nepochybně omylem ho uvádí P. Toman jako navrhovatele baziliky na Smíchově, ač byl pouze stavitelem. Údaje o jeho podílu na výstavbě pražského Národního divadla po požáru 1881, dále paláce Lažanských na Národní třídě a také Gröbeho vily na Vinohradech (stavitelem byl František Havel) jsou zřejmě mylné, nebo se týkají jen provádění stavby, v žádném případě nebyl navrhovatelem. Jeho pravděpodobně první samostatnou realizací se stala radnice v Semilech, kterou podle jeho projektu vybudoval 1874 Petr Kramář; autorem původního průčelí radnice byl však Josef Pruvot, stavební ředitel rohanského velkostatku. Známé jsou zatím jen dva domy v novorenesančním stylu, které H. vybudoval za svého pražského působení. Starší z nich, čp. 157/III, působí v prostředí stejně starých domů na Janáčkově nábřeží v Praze na Malé Straně daleko pokročileji, nejsou tu patrné stopy novorománského slohu (zv. Rundbogenstil čili styl kulatých oblouků) či nejpozdnějšího klasicismu, ale fasádu inspirovala italská vrcholná a pozdní renesance. (Stavba byla povolena 1878.) Není vyloučeno, že autorem či spoluautorem fasády byl architekt Josef Zítek, který v domě posléze bydlel a zemřel. Na Novém Městě pražském H. vedl 1879–80 adaptační práce při změně někdejšího paláce Losyho z Losinthalu (dnes Lidový dům čp. 1033/II, Hybernská ulice) pro potřeby První uherské vzájemné pojišťovací společnosti. 1882–83 vybudoval na Novém Městě pražském novorenesanční nájemní čtyřpatrový dům čp. 1617/II v Hybernské ulici.

L: Zprávy Spolku architektů a inženýrů 1, 1866, s. 41–42; 20, 1885–1886, s. 92; Toman 1, s. 292; 2, s. 763; Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad, R. Baťková (ed.), 1998, s. 541, 663; Umělecké památky Prahy. Malá Strana, P. Vlček (ed.), 1999, s. 256; Architekti, s. 214.

P: SOA, Zámrsk, sbírka matrik, N 1819–1839, řkt. f. ú. Bozkov, Jesenný, sign. 4859, s. 226–227.

Pavel Vlček