HANĚL Ladislav 19.9.1850-31.5.1925

Z Personal
Ladislav HANĚL
Narození 19.9.1850
Místo narození Třebíč
Úmrtí 31.5.1925
Místo úmrtí Hradec Králové
Povolání 88- Umělecký řemeslník
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 177

HANĚL, Ladislav, * 19. 9. 1850 Třebíč, † 31. 5. 1925 Hradec Králové, umělecký kovář a zámečník, pedagog

Syn Jana Miloslava Hanela (1808–1883) a Leontýny, roz. Eschlerové; bratr Miloslava Hanela (* 1843), Otakara Hanela (*1844) a Jaromíra Ladislava Hanela (1847–1910). Gymnázium v Jindřichově Hradci nedostudoval a 1865–68 se vyučil v rodišti zámečnictví. Praxi absolvoval 1870 v Praze v závodě J. Janouška a ve firmě Breitfeld & Evans. Následující desetiletí strávil na studijních pobytech ve Vídni, ve Švýcarsku, v Belgii a nejdéle ve Francii. 1879–81 studoval na vídeňské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů H. Herdtleho a S. Schwarze. 1881 zřídil v Hradci Králové luxusní zámečnickou dílnu, 1883–1909 byl ředitelem odborné školy uměleckého zámečnictví, kde sám do 1907 vyučoval kresbě. Ze školy vybudoval jeden z nejkvalitnějších vzdělávacích ústavů svého druhu v monarchii. Vyšel z estetiky novorenesance a u liturgických předmětů z novogotiky, postupně přes zdobnost a dekorativnost dospěl k vlastnímu uměřenému výrazu. Významné byly např. mřížové práce pro školní budovu, kde působil. Podílel se na přípravách (a jako autor se v Praze účastnil) Jubilejní výstavy 1891, Národopisné výstavy českoslovanské 1895, Výstavy inženýrství 1898 i Výstavy obchodních a živnostenských komor 1908. Roku 1896 spoluzakládal Městské muzeum v Hradci Králové a do 1910 byl jeho prvním ředitelem. Do svého oboru zasáhl rovněž jako ceněný teoretik a autor monografií.

D: Zpracování kujného železa, jeho vznik, vývoj, úpadek a znovuzrození, 1896; Práce uměleckého zámečníka a kováře od století XI. až po naši dobu, 1897; Památky kovaných prací 16.–18. stol. v Hradci Králové, 1907.

L: OSN 10, s. 842–843; 28, s. 535; OSND 2/2, s. 1020; NEČVU 1, s. 243; www. http://abart-full.artarchiv.cz/ (stav k 22. 3. 2018); K. Bártová, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové v letech 1896–1928, 2007, passim (bakalářská diplomová práce, FF MU, Brno); nekrolog, in: Kraj královéhradecký 3. 6. 1925, s. 2–3; F. Tichý, nekrolog in: Zprávy o činnosti Městského průmyslového musea v Hradci Králové za rok 1923–1924.

P: MZA, Brno, Sbírka matrik, Třebíč-město (Sv. Martin) 10958, N 1826 až 1860, pag. 150.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera