HANACIUS Jan Alexander 11.5.1637-1.6.1710

Z Personal
Jan Alexander HANACIUS
Narození 11.5.1637
Místo narození Kelč (u Valašského Meziříčí)
Úmrtí 1.6.1710
Místo úmrtí Prievidza (Slovensko)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 160

HANACIUS, Jan Alexander (též HANÁK, řád. jm. Franciscus a S. Wenceslao), * 11. 5. 1637 Kelč (u Valašského Meziříčí), † 1. 6. 1710 Prievidza (Slovensko), římskokatolický kněz, misionář, spisovatel

Od 1647 se vzdělával u piaristů v Lipníku nad Bečvou, Strážnici a v Litomyšli. Do řádu vstoupil 1657 v Lipníku, řeholní sliby složil 1659 v Podolínci (u Kežmarku), vysvěcen byl 1668 v Jasově (u Košic). Noviciát začal v Lipníku a 1658 odešel s dalšími čtyřmi novici do Uher. Vyučoval 1659‒63, 1664‒65 v polském Řešově a současně se věnoval teologii. Od 1666 měl studovat v Římě, ale téhož roku ho řád vyslal na novou piaristickou fundaci do Prievidzy. 1670‒86 pobýval na nekatolických územích patřících tehdy Polské koruně jako duchovní správce far a kostelů. Působil ve Smolníku, Spišských Vlaších a Krompachách. 1674 odešel do nově založené koleje v Brezně, odtud spravoval farnosti v okolí, 1675−77 byl představeným koleje. Po pobytech v Řešově a Chełmu řídil 1681–82 opět Smolník a Krompachy, od 1683 Vyšné Ružbachy. Od 1686 pobýval střídavě v Prievidzi a v Nitře.

H. sestavoval díla pro svoji misijní činnost, jejíž průběh též často popisoval. V českých zemích měl ohlas spis o této činnosti na hranici tehdejšího Polska a Uher Prothocolum sacrarum missionum poveri Francisci delle Scuole Pie ab anno 1666 ad 1699. Opis se dochoval v piaristické koleji v Příboře (dnes uložen v ZA, Opava).

L: J. Schaller, Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbenen Gelehrten Männer aus dem Orden der frommen Schulen…, 1799, s. 41; A. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque atrium magistri…, 2, Budae 1808–1809, s. 72–75; Diccionario Enciclopédico escolapio II. Biografias de escolapios, Salamanca 1983, s. 284; K. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, s. 126; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, Prievidza 1992, s. 237; J. Bombera, P. František Hanák [sic!], piarista-misionář, in: Návrat k prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov na Slovensko, P. Kollár (ed.), tamtéž 1992, s. 70–77; A. Koltai, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába, Budapest 2007, s. 85, 133, 177, 178.

Václav Bartůšek